Podchladenie

Teda hypotermia, u človeka nastáva, keď sú straty tepla intenzívnejšie, ako ho organizmus dokáže produkovať. Pri podchladení sa tiež začínajú vytvárať omrzliny, ktoré sa najskôr začínajú vyskytovať na okrajových a nechránených častiach tela – prstoch končatín, nose a ušiach. Stav pod 32 stupňov si potom vyžaduje naliehavú lekársku pomoc. Podchladenie je spôsobené pobytom v chladnom prostredí, často v spojení s alkoholom alebo inou intoxikáciou. Termoregulačné centrum v hypotalame reaguje na pokles telesnej teploty aktiváciou mechanizmov, ktorých cieľom je buď zabrániť strate tepla, alebo teplo aktívne vytvárať. Patrí k nim svalový tras, kožná vazokonstrikcia (zúženie ciev, ktoré v ťažších prípadoch vedie k centralizácii krvného obehu v jadre tela) a uvoľňovanie stresových hormónov katecholamínov. Vďaka týmto mechanizmom je telo schopné kompenzovať tepelné straty až do 33 stupňov Celzia. 

Organizmus je schopný po prvotnom ochladení o niekoľko stupňov a následnom návrate do normálneho prostredia, spontánneho zvýšenia vlastnej teploty. Zostáva tak bez poškodenia. Pokiaľ však teplota telesného jadra klesne pod 28 stupňov Celzia, je to bez cudzej pomoci a opätovnom externom ohrievaní organizmu prakticky nemožné. Pozor! Podchladiť sa môžeme aj v lete. Napríklad ak sa chce človek osviežiť vo vode. Tá odvádza teplo až 27 krát rýchlejšie ako vzduch. Dlhší pobyt v nej môže spôsobiť podchladenie organizmu.

PRÍZNAKY

Príznaky sú v tomto prípade nejasné, človek môže byť malátny, trasie sa, môže byť bledý, má stuhnuté končatiny, môže mať sucho v ústach, popraskané pery, záleží na tom, aby ste zistili čo robiť a prečo sa do tohto stavu dostal. Studené časti tela tiež môžu napovedať. Bohužiaľ, laik nezistí aké podchladenie je prítomné. Preto je najlepšie zabaliť človeka do teplej deky, podávať teplý (nie horúci) čaj, podať cukor a donútiť postihnutého hýbať sa, ak to nejde skúsiť s končatinami sám hýbať. Ak má na sebe postihnutý mokré veci samozrejme vyzliecť a zabaliť do deky. Pri extrémnych podmienkach je najlepšie zaliezť do spacieho vaku a zahrievať osobu. Platí zásada, že zahrievame telo postupne. U ťažkého podchladenia, kedy človek nereaguje na oslovenie, netrasie sa a je celkovo stuhnutý, určite nesmiete končatiny nijako rozhýbava a s postihnutým manipulovať len minimálne. Použiť izotermickou fóliu, zahrievať vlastným telom, volať záchrannú službu. Tieto extrémne prípady sa stávajú väčšinou na horských expedíciách, pri dlhom pobyte v zime vonku.

PREVENCIA

Je veľmi dôležitá, hlavne ak dopredu vieme, že budeme vystavený chladu. Treba sa primerane obliekať. Platí, že je lepších viac tenkých vrstiev, ako jedna alebo dve hrubé. Pri pobyte v chladnom prostredí je požívanie alkoholu absolútne vylúčené. Pôsobí vazodilatačne. Teda rozťahuje cievy, čím sa odvádza telesné teplo do okolitého prostredia. Dôležitý je prísun energie v krátkych intervaloch. Treba konzumovať napríklad čokoládu alebo sušené ovocie. Ako nápoj je vhodný teplý čaj.

Podchladením najviac trpia malé deti a starší ľudia, tieto osoby bohužiaľ ešte nemajú alebo naopak už stráca cit pre chladné a teplé veci a môžu sa ľahko dostať do hypotermie. Zvlášť potom u seniorov je tento stav veľmi vážny a vedie k spomaleniu krvného riečišťa. 

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!