Mag. Karl Peter Giller

Riaditeľ spoločností GutBetreut24 s.r.o. a GutBetreut24 Ges.m.b.H. . Mag. Giller je zodpovedný za nasledujúce oblasti: riadenie procesov, kontrola kvality poskytovaných služieb, starostlivosť o klientov a nábor opatrovateľského personálu.

Mgr. Elena Bučková

Zákaznícke call centrum – miesto prvého telefonického kontaktu so záujemcom o výkon opatrovateľských služieb v Rakúsku.

Renate Giller

Diplomovaná zdravotná sestra

Mgr. Radovan Hradecký

Manažér prepravných služieb pre opatrovateľský personál

Milí záujemcovia

vítam vás na našej webovej stránke a ďakujem za váš záujem o naše služby a o spoluprácu s nami.

Naša spoločnosť umožňuje už 6 rokov záujemcom zo Slovenska pracovať v Rakúsku ako pomocná sila v domácnosti, opatrovateľ alebo diplomovaný zdravotný ošetrovateľ a to úplne legálne.

Naše rozhodnutie založiť spoločnosť ovplyvnili dve dôležité skutočnosti:

Tou prvou bol fakt, že v Rakúsku každoročne vzrastá počet osôb, ktoré potrebujú pomoc v domácnosti alebo opatrovanie, avšak nechcú prežiť zvyšok svojho života v ústave alebo v domove opatrovateľských služieb.

Druhým dôvodom bolae podpora serióznych záujemcov o opatrovanie. Sám som ako Rakúšan mnohokrát stretol opatrovateľov z rôznych krajín, ktorí pôsobili v Rakúsku, pre nich v cudzej krajine, a boli pri vybavovaní úradných záležitostí alebo riešení problematických situácií odkázaní sami na seba, bez akejkoľvek podpory niekoho, kto by im v Rakúsku pomohol, alebo by im poradil.

Počas nášej existencie poskytujeme našim opatrovateľom úť viac ako len adresu opatrovanej osoby, o ktorú sa má postarať. Poskytujeme poradenstvo a pomocnú ruku pri zakladaní živnosti v Rakúsku, registrácii na daňovom úrade a v Sociálnej poisťovni, ako aj pri ohlásení miesta pobytu. Aby sme vám vytvorili dobré pracovné prostredie, považujeme za samozrejmosť zosúladenie schopností a skúseností záujemcu o opatrovanie s požiadavkami rakúskeho klienta, ako aj pomoc pri riešení vzniknutých problémov v priebehu opatrovania.. Verím, že využijete možnosť vykonávať zaujímavú prácu a súčasne využívať výhody prvotriedneho sociálneho zabezpečenia v Rakúsku.

Moji kolegovia a ja sa na vás tešíme.

Mag. Karl Peter Giller
riaditeľ spoločnosti GutBetreut24 s.r.o. a GutBetreut24 Ges.m.b.H.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!