Ochrana údajov

Vitajte na našej webovej stránke.

Po vstupe na túto webovú stránku môžete nájsť informácie o našich službách a získať najnovšie informácie, respektíve iné služby bez toho, aby ste nám poskytli akékoľvek údaje.

Ak nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, tieto použijeme len legálnym spôsobom a na Vami zamýšľané účely. Vaše údaje neposkytneme bez Vášho súhlasu tretím osobám.

Pre prevádzku webovej stránky sa používajú tzv. cookies. Cookies sú malé jednotky údajov, ktoré sú internetovým prehliadačom dočasne uložené na pevnom disku Vášho počítača a ktoré sú predpokladom pre využívanie webovej stránky. Informácia obsiahnutá v cookies slúži napr. na účel kontroly pripojenia, zabezpečenie vysoké stupňa užívateľského prístupu na webovú stránku apod.

Internetové prehliadače sú spravidla nastavené tak, aby cookies automaticky akceptovali. Ukladanie cookies však môžete deaktivovať alebo nastaviť Váš prehliadač tak, že Vás upozorní na odoslanie cookies alebo že v individuálnom prípade musíte každý cookie akceptovať.

Cookies nemožno využiť na získanie údajov z Vášho hard disku, získanie Vašej e-mailovej adresy alebo odcudzenie Vašich senzitívnych alebo osobných údajov. Len v prípade, že osobne odovzdáte takúto informáciu na webový server, môžu sa súkromné informácie stať súčasťou Vášho súboru cookie. Každú z cookie prečíta iba server, na ktorom sa dotyčná cookie objavila. Cudzie servery nemôžu prehliadať alebo odcudziť informáciu obsiahnutú v cookie, ktorú ste už predtým prijali. Počítačové vírusy sa vytvorením alebo užívaním cookies neprenášajú.

Na našej webovej stránke nájdete aj linky k webovým stránkam tretích osôb. Na tieto webové stránky sa naše prehlásenie o ochrane údajov nevzťahuje. Nemáme žiadny vplyv na obsah a dodržiavanie ustanovení o ochrane údajov tretími osobami.