Diplomovanýzdravotnýošetrovateľ
Pomocnásilavdomácnosti

Čo ponúkame

Od momentu podpisu zmluvy medzi Vami a spol. GutBetreut24 sa stávame Vašou kontaktnou osobou a poskytneme Vám služby okrem iného aj v nasledovných oblastiach

  • registrácia v databáze záujemcov o výkon opatrovateľských služieb
  • poskytnutie administratívnych a asistenčných služieb pri organizácii živnosti v Rakúsku
  • založenie živnosti na príslušnom krajskom alebo okresnom úrade v Rakúsku
  • oznámenie o podnikateľskej činnosti príslušnému daňovému úradu
  • oznámenie o podnikateľskej činnosti sociálnej a zdravotnej poisťovni
  • poradenstvo pred a pri uzatvorení opatrovateľskej zmluvy
  • priebežné poradenstvo týkajúce sa 24 - hodinového opatrovania, vrátane poskytovania poradenstva pri zmenách podmienok 24 - hodinového opatrovania na území Rakúska
  • poskytnutie poradenských, administratívnych a asistenčných služieb pri vybavovaní dokumentov a ďalších záležitostí súvisiacich s pobytom a pôsobením na území Rakúska

Za poskytnutie vyššie uvedených služieb je účtovaná odmena v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a odmien pre klientov - fyzické osoby

Čo požadujeme

Pracovné nasadenie, zvládanie záťaže, čestnosť a láskavosť pri zaobchádzaní s opatrovanými osobami sú hlavné kritériá, ktoré musíte spĺňať a samozrejme znalosť nemeckého jazyka.Avšak požadovaná úroveň znalosti nemeckého jazyka je závislá od činností, ktoré budete vykonávať: od priemernej znalosti nemeckého jazyka v prípade pomocných síl v domácnosti až po výbornú znalosť nemeckého jazyka v prípade diplomovaných zdravotných ošetrovateľov.

Sadzobník poplatkov a odmien pre klientov- fyzické osoby

Čo ponúkame & Čo požadujeme

Vaša preprava ako opatrovateľa k opatrovanej osobe a späť je pre rakúskych klientov komplexne zabezpečovaná prostredníctvom nášho zmluvného partnera spol. GutBetreut24Assist s.r.o.. Náklady spojené s prepravou znáša rakúsky klient a klient ich uhrádza priamo prepravcovi. Vám nevznikajú s prepravou žiadne náklady a teda ani nároky na úhradu prepravného voči klientovi.

Prepravca Vás vyzdvihne priamo v mieste Vášho bydliska v SR a pri ceste späť priamo u klienta v Rakúsku. Čas vyzdvihnutia Vám oznámi prepravca vždy deň pred cestou do 18:00 hod.

Po Vašom príchode do miesta výkonu opatrovania Vás náš zástupca navštívi, a objasní Vám spolu s rakúskym klientom náplň Vašej práce a predloží Vám na podpis dokumenty potrebné k výkonu opatrovateľských služieb na území Rakúska.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!