Zdravie seniorov: Ako odhaliť a zabrániť podvýžive

Podvýživa je definovaná ako nerovnováha živín spôsobená buď nadmerným príjmom živín, alebo nutričným deficitom. Stále častejšie sa vyskytuje u staršej populácie, pričom je podvýživa u starších ľudí považovaná za vážny zdravotný problém. Seniori zažívajú menší pocit hladu a pocit plnosti dosahujú rýchlejšie v porovnaní s mladšími ľuďmi. Pokles v senzorických vnemoch (chuť, vôňa) je normálnou súčasťou starnutia. Táto zmena môže spôsobiť znížený záujem o potraviny, ako aj následné zníženie príjmu živín. Dobrá výživa je dôležitá pre ich celkové zdravie a pohodu, napriek tomu mnohí starší ľudia sú vystavení riziku nedostatočnej výživy. Podvýživa u seniorov môže viesť k rôznym zdravotným problémom:

  • slabý imunitný systém, čo zvyšuje riziko infekcií
  • zlé hojenie rán, ľahká tvorba modrín
  • svalová slabosť, ktorá môže viesť k pádom a zlomeninám
  • okrem toho môže podvýživa viesť k ďalšiemu nezáujmu v jedle alebo nedostatku chute do jedla, čo problém ešte zhoršuje

Starší ľudia, ktorí sú vážne chorí a tí, ktorí trpia demenciou sú obzvlášť citliví voči účinkom nesprávnej výživy. Podvýživa je často spôsobená kombináciou fyzických, sociálnych a psychologických problémov. Starší ľudia mávajú zdravotné problémy, ktoré môžu viesť k zníženiu chute do jedla alebo k ťažkostiam s prijímaním potravy, ako je chronické ochorenie, užívanie niektorých liekov, ťažkosti pri prehĺtaní, či absorbovaní živín alebo potiaže s prežúvaním vzhľadom k problémom so zubami. Taktiež nutné diétne stravovacie režimy (obmedzenie soli, tukov, bielkovín alebo sacharidov) môžu pomôcť zvládnuť určité zdravotné problémy, ale môžu prispieť k nedostatočnej výžive. Znížený sociálny kontakt – seniori, ktorí jedia o samote, si nemusia pochutnať na jedle, čo spôsobuje, že strácajú záujem o varenie a celkové stravovanie. Smútok, osamelosť, horší zdravotný stav, nedostatok pohybu by taktiež mohli prispieť k depresiám, čo spôsobuje stratu chuti do jedla. Ďalším a nemenej významným faktorom vzniku podvýživy je konzumácia alkoholu. Príliš veľa alkoholu môže narušiť trávenie a vstrebávanie jednotlivých živín v organizme. Avšak známky podvýživy u starších ľudí môže byť v niektorých prípadoch náročné odhaliť a to najmä u ľudí, ktorí sa nezdajú, že by boli v ohrození malnutrície (podvýživy). Pokiaľ však odkryjeme problémy ešte v počiatočnej fáze, môžeme napomôcť zabrániť neskorším komplikáciám.

Ak chceme zistiť podvýživu u starších ľudí, mali by sme dohliadnuť na ich stravovacie návyky, chudnutie a užívanie liekov. Je vhodné tráviť čas so seniormi počas jedenia a to nielen pri zvláštnych príležitostiach. Dokonca aj malé zmeny v stravovaní môžu prispieť k ich zdraviu a všeobecnej pohode. V prípade, že starší človek žije sám, zistiť kto kupuje stravu. Môžeme taktiež odsledovať príznaky chudnutia, či aké lieky užíva, keďže viacero liekov ovplyvňuje chuť do jedla, vstrebávanie a trávenie živín.

Pokiaľ máme pocit, že svojim konaním už nedokážeme byť viac nápomocní, je nutné zapojiť pomoc odborníka (dietológ, zdravotný asistent). Keďže sú seniori obzvlášť náchylnou skupinou na podvýživu, tak ošetrovatelia musia zabezpečiť, aby starší ľudia získali dostatok bielkovín, vitamínov, minerálov a sacharidov. Rozpoznanie a liečenie problémov výživy u starších ľudí môže podporiť dobré zdravie, nezávislosť a dlhšiu životnosť.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!