Vetchozrakosť

Tým najdôležitejším zmyslom je práve zrak. Prirodzený proces starnutia oka spôsobuje zhoršenie videnia aj ľuďom, ktorí sa celý život zaobišli bez okuliarov. Po 45. roku života začína väčšina ľudí pociťovať zhoršené videnie do blízka, hlavne pri čítaní. Nastupuje presbyopia, tzv. vetchozrakosť. Tento typ slabozrakosti predstavuje refrakčnú chybu, ktorá postihuje každého po dovŕšení určitého veku. V našich očiach sa priamo pod dúhovkou nachádza očná šošovka. Pomáha lámať alebo ohýbať svetlo v našich očiach a preniesť ho na sietnicu. So pribúdajúcim vekom šošovka stráca postupne svoju elasticitu. Stav sa zhoršuje, očiam to znemožňuje zaostriť sa tak dobre, ako kedysi, keď sme boli mladší. Presbyopia nie je klasická refrakčná chyba ako ďalekozrakosť či krátkozrakosť. Súvisí totiž so starnutím očnej šošovky a stratou jej schopnosti prispôsobiť sa. Mení sa jej pružnosť – u starnúcich ľudí šošovka jednoducho začína tuhnúť. Pri ďalekozrakosti sa prejavuje skôr, pri krátkozrakosti sa naopak objavuje neskôr. Vadu a stupeň nevyhnutnej korekcie zistí očný lekár pri bežnom vyšetrení. V štyridsiatych rokoch väčšinou nameria +0,5 D, kým okolo 60. roku veku presbyopia vrcholí. Potom sa zvyčajne stabilizuje a ďalej sa už nezhoršuje.

Príznaky

Najtypickejším príznakom vetchozrakosti je neustále zväčšovanie vzdialenosti medzi očami a predmetom, na ktorý sa pozeráme – aj preto sa tejto zrakovej poruche ľudovo hovorí „syndróm krátkych rúk“. Spočiatku zvyčajne postačí text pri čítaní oddialiť a držať ho vo vzdialenosti dĺžky paže. So zvyšujúcim sa vekom sa problémy stupňujú a pridávajú sa aj problémy s videním dlhšie vzdialenosti. Môžu sa objaviť aj tzv. astenopické problémy, napríklad únava a bolesti očí, akoby zahmlené videnie a bolesti hlavy.

Neexistuje dôvod, prečo by nás problémy s presbyopickým videním mali deprimovať. Zrak postupom času slabne a podobne ako ostatné zmysly, aj oči postihujú s pribúdajúcimi rokmi rôzne ochorenia podmienené vekom. Stáva sa to každému z nás a existuje niekoľko možností korekcie. Azda tým najjednoduchším a najbežnejším je nosenie okuliarov. No v súčasnej dobe poznáme aj iné alternatívne riešenia – kontaktné šošovky a chirurgický zákrok. Operačný zákrok sa vo väčšine prípadov realizuje len po znecitlivení oka kvapkami, bez nutnosti celkovej anestézie, trvá v priemere 10 až 15 minút a je nebolestivý.

O naše oči sa v skutočnosti netreba nejako špeciálne starať. Sú schopné dlhodobo fungovať bez akéhokoľvek zásahu, kým je organizmus zdravý. Keď sa objaví akákoľvek zásadná choroba, napríklad vysoký krvný tlak či cukrovka, oči je potrebné dať vyšetriť. V prvom rade sa teda treba starať o celkový zdravotný stav. Ak máte viac ako 40 rokov a uvažujete, či máte presbyopiu, naplánujte si čo najskôr návštevu u oftalmológa, s ktorým po vzájomnej konzultácii určite nájdete vám najviac vyhovujúce riešenie problému so zrakom.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!