Ušné infekcie

Ak vstúpime do čakárne detského lekára, s určitosťou má každé tretie dieťa mladšie ako tri roky zápal ucha. Práve tretina detí trpí v tomto období života na zápaly stredného ucha. Samozrejme, deti nie sú jediné, ktoré týmto ochorením môžu trpieť. Dospelí však častejšie trpia zápalom vonkajšieho ucha, ktorý sa označuje termínom Badeotitída. Vzniká tým, že do ucha sa dostane voda, ktorá obsahuje baktérie či plesne a upchá zvukovod.

FUNKCIA UCHA

Aby sme pochopili ako vzniká zápal stredného ucha, treba najskôr vysvetliť funkciu zdravého ucha. Vonkajšie ucho je so stredným uchom spojené priestorom vyplneným vzduchom. Ušný bubienok, tenká membrána je napnutý pred vstupom a na ňom sú zavesené tri zvukové kostičky – nákovka, kladivko a strmienok, ktoré prenášajú vzduch. Tlak v strednom uchu je vyrovnávaný pomocou úzkej trubičky – Eustachova trubica. Tá ústí do zadnej časti nosa, cez ktorú sa do ucha môže dostať vzduch alebo kvapalina a rovnako môže aj výjsť. Tlak vzduchu sa v strednom uchu zmení v priebehu dňa aj viac ako 1000 krát, a to pri každom prehltnutí a najčastejšie bez toho, aby sme si to vôbec všimli.  Pokiaľ trpíte alergiou, napuchne Eustachova trubica, takže výstelka stredného ucha absorbuje prítomný vzduch a vzniká čiastkové vákuum. Spôsobí to vtiahnutie ušného bubienka a z výstelky stredného ucha vyteká tekutina. V takomto prostredí sa môžu množiť veľmi rýchlo baktérie a vírusy. Ak s tak stane, výsledkom je zápal. 

PREVENCIA VOČI UŠNÝM ZÁPALOM

Existujú opatrenia, ktoré sa dajú uplatniť na redukciu pravdepodobnosti zápalu stredného ucha:

ZDRAVIE

Celý proces začína  nachladnutím, alergickou reakciou alebo infekciou mandlí či nosových polypov.  Je teda potrebné zabrániť kontaktu s chorými osobami, najmä tými čo trpia infekciami dýchacieho systému. 

SPRÁVNE ČISTENIE

Myslí sa predovšetkým čistenie nosa spôsobom, pomalým, opatrným a zároveň efektívnym. Príliš veľký tlak pri smrkaní môže spôsobiť zaniesť do uší infekcie. Tiež je potrebné vedieť, že kýchanie netreba potláčať, aby sa predchádzalo k upchatiu nosa, inak aj v tomto prípade hrozí infekcia.

NEFAJČITE

Okrem toho, že fajčiari sú riziková skupina čo sa týka zápalu dýchacích ciest, ohrození sú aj ľudia, ktorí spolunažívajú s fajčiarmi, a to tak, že žijú vo fajčiarskom prostredí. Cigaretový dym dráždi nosové sliznice a aj priestor stredného ucha, narúša sa Eustachova trubica a následne vzniká zápal.

SLEDOVANIE PRÍZNAKOV

Je veľmi dôležité, najmä u detí, ak máte podozrenie na zápal stredného ucha. Tu treba okamžite vyšetrenie lekára. Ešte predtým však treba spoznať symptómy, podľa ktorých sa dá zápal rozoznať. Staršie dieťa sa bude sťažovať na bolestivé uši či tlak v uchu. Malé dieťa, ktoré takúto bolesť nevie pomenovať treba sledovať. Napríklad ako jeden z príznakov, že dieťa si často ťahá alebo žmolí uši. Stáva sa to skôr ako príde ešte samotná bolesť a je to príznak, že niečo nie je v poriadku. Potom nasledujú tie skutočné príznaky: horúčka, bolesť, nevoľnosť a plač.

Je veľmi dôležité, aby ste už pi prvých príznakoch vyhľadali pomoc lekára. Ak sa zápal stredného ucha vyšetrí okamžite, aj nepríjemná bolesť ako aj riziká s ochorením spojené pominú.  Neskoré ošetrenie, najmä u detí, môže mať za následok aj hluchotu, pričom sa súčasne môže spomaliť aj proces vývoja reči.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!