Tuberkulóza

Každú sekundu sa ňou na svete infikuje jeden človek. V  našich podmienkach sa v súčasnosti reálne vyskytuje len typ vyvolaný samotným tzv. Kochovým bacilom. Ochorenie je celosvetovo druhou hlavnou príčinou úmrtí na infekčný agens, hneď po COVID-19. Hoci je tuberkulóza v drvivej väčšine rozšírená len v rozvojových krajinách, aj u nás sa ešte vyskytuje niekoľko prípadov ročne. Ide o bakteriálne ochorenie, ktoré postihuje pľúca. Chorobu spôsobuje baktéria, ktorá sa prenáša vzduchom. Toto infekčné ochorenie, ktoré teda patrí medzi bakteriálne zápaly pľúc je zároveň aj najčastejšie bakteriálne ochorenie, ktoré spôsobuje smrť. Ak má pacient tuberkulózu dýchacích ciest, môže šíriť choroboplodné zárodky kašľom, kýchaním, spevom alebo aj pri obyčajnej reči. Ktokoľvek vdýchne tieto zárodky, môže sa nakaziť (čiže infikovať) tuberkulózou. Treba však brať do úvahy, že okrem pľúc môže baktéria napadnúť aj iné časti organizmu a to je práve najnebezpečnejšie na danom ochorení. Spomedzi všetkých tuberkulóz je ale forma pľúcnej tuberkulózy najčastejšie rozšírená. Nakaziť sa tuberkulózou nie je ľahké. Zvyčajne je potrebné byť dostatočne dlho v blízkom kontakte s chorým jedincom. Tuberkulóza sa zvyčajne šíri medzi rodinnými príslušníkmi, priateľmi a ľuďmi, ktorí žijú alebo pracujú spolu. Najčastejšie sa rozširuje v uzavretom priestore.
Ak sa niekto nakazí tuberkulózou, neznamená to, že nevyhnutne ochorie. Väčšina nakazených jedincov má obranné mechanizmy vyvinuté dostatočne na to, aby zabránili ochoreniu. Predpokladá sa, že iba 10 % nakazených ochorie v priebehu života.

PRIEBEH OCHORENIA

Ochorenie začína miernym kašľom, malátnosťou, únavou a neskôr aj bolesťami na hrudníku. Neskôr sa môže pridružiť strata chuti do jedla a klesajúca hmotnosť. Ochorenie môže byť sprevádzané aj teplotami, avšak zvýšená telesná teplota je len ráno, neskôr k večeru už klesá. Postupom času sa kašeľ zhoršuje, je suchý a dráždivý a môže sa vyskytnúť ako sprievodný faktor aj vykašliavanie krvi. Obvykle je nástup ochorenia veľmi mierny a priam až nebadateľný, no ak trvá kašeľ a ďalšie symptómy už viac ako 3 týždne, odporúča sa navštíviť lekára pre stanovenie diagnózy. Toto ochorenie je najčastejšou príčinou úmrtia HIV infikovaných, ktorí majú oslabený imunitný systém, ohrozuje pacientov po transplantáciách, po imunomodulačných liečbach i ďalších pacientov, ktorých pneumológovia raz ročne vyšetrujú na prítomnosť latentnej tuberkulóznej infekcie. 

LIEČBA

Diagnostický postup pri tuberkulóze sa opiera o dôkladnú anamnézu, zhodnotenie epidemiologickej situácie, klinické vyšetrenie, o zobrazovacie metódy ako RTG prípadne CT vyšetrenie, o mikrobiologické vyšetrenia, endoskopické vyšetrenia, histologické vyšetrenie. Okrem bežných režimových opatrení a správnej výživy sú hlavným prostriedkom liečby lieky – antituberkulotická liečba, ktoré zastavujú rast tuberkulóznych bacilov a usmrcujú ich. Používajú sa vždy v kombinácii. V závislosti od fázy ochorenia a dovtedajšej liečby sa podáva dvoj až päťkombinácia liekov. Pri nekomplikovanom priebehu a disciplinovanom dodržiavaní liečebného režimu trvá liečba najmenej 6 mesiacov.

Hoci sa za posledných sto rokov výskyt tuberkulózy dramaticky znížil, predstavuje stále výraznú hrozbu pre verejné zdravie v európskom regióne. Na Slovensku je dnes situácia stabilizovaná. 

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!