Tréma

Nazývaná aj iracionálna emotívna reagencia je druh úzkosti, ako aj akútny stres. Vzniká ako výsledok organizmu chemických procesov v mozgu, genetickej dispozície a prostredia, v ktorom žijeme. V prípade ľahšej formy – po príprave a psychickej mobilizácii vnútorných síl organizmu – nepríjemné pocity miznú hneď, ako človek začne s činnosťou. Ak sa však stupňuje, často znemožňuje výkon a vedie k nadmernému stresu. Zväčšujú ju predchádzajúce neúspechy, negatívne poznámky, kritika okolia, prehnané nároky, prílišná zodpovednosť, snaha uspieť za každú cenu a iné. Akútny stres z nezvládnutia daného výkonu je základným kameňom trémy a pramení nielen z pocitov menejcennosti, ale aj z nedostatku pripravenosti na danú úlohu. Tréma nás však môže aj povzbudiť, nielen paralyzovať. Závisí to od toho, ako sa k tejto úzkosti postavíme. Dôležité je uvedomiť si, že ju pozná každý človek a ide o niečo úplne prirodzené.

PREJAVY TRÉMY

  • trasenie a potenie rúk
  • nadmerné potenie
  • červenanie sa
  • búšenie srdca
  • plytké dýchanie
  • žalúdočné chvenie
  • roztrasený hlas

AKO SI POMÔCŤ

Od nepamäti sa proti nepokoju, rozrušenosti a tréme používa valeriánová tinktúra. Dva až trikrát denne užívajte valeriánové kvapky rozmiešané v pohári vody a tréma pomaly ustúpi. Čaj s ľubovníka bodkovaného, medovky lekárskej, či chmeľu obyčajného je tiež vhodná forma odbúrania.  

Predýchavanie – pomáha niekoľko hlbokých nádychov a výdychov. 

Použitie autosugescie – čo je akési programovanie vlastného podvedomia, dlhodobá a cielená príprava,  čím dokážete  znížiť trému na primeranú mieru. Používajte krátke motivačné vety, pokúste sa pragmaticky zhodnotiť situáciu a vyvodiť z nej upokojujúci záver. Niektorým pomôže aj ignorancia daných stresových vplyvov. 

Forma riešenia sú aj medikamenty, ale to je už na návštevu psychiatra, ak sa tréma už dostala do hraníc neovládateľných stavov strachu a úzkosti. Ako prevenciu trémy skúste namodelovať situáciu, ktorá vás čaká. Pripraviť sa na danú skúšku, otázku a trénovať reakcie. Strémovaný človek totiž nie je schopný podávať optimálny výkon, komunikácia s ním viazne, narastá v ňom nepríjemné napätie. 

METÓDA POSILŇOVANIA SEBADÔVERY

Táto veľmi účinná metóda spočíva v tom, že človek nahlas rekapituluje svoje klady a spôsoby svojej prípravy na vystúpenie. Presviedča tak sám seba, že sa vlastne nemôže nič stať, pretože on sám vie o predmete svojej prednášky viac ako poslucháči. Je si istý, že má svoju reč pripravenú. Zároveň má pripravenú osnovu alebo kľúčové slová, ktoré mu môžu pomôcť, ak by na niečo zabudol.

I keď je tréma nepríjemná, netreba sa jej báť. Je prirodzeným stavom organizmu. Vzbudzuje pocit zodpovednosti, signalizuje, že sa bude diať niečo dôležité. Ľudia trpiaci trémou majú sklon k pesimistickému posudzovaniu svojich možností a schopností. V pozadí sa často skrýva nízka sebadôvera a pocity menejcennosti. Obavy z vlastného zlyhania a strach z prípadného neúspechu bývajú mnohokrát spojené s nadmerným zameraním sa na dosahovanie bezchybných výkonov.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!