Tetanus

Tetanus je závažné infekčné ochorenie, ktoré sa môže vyskytnúť v každom veku, vyšší vek nevynímajúc. Ochoreniu sa dá efektívne predchádzať vyhýbaním sa zdroju nákazy a očkovaním. Toto očkovanie a preočkovanie treba prvýkrát podstúpiť v detstve a následne od 30.teho roku je nutné preočkovanie každých 10-15 rokov.

Príčiny vzniku a zdroje nákazy

Tetanus spôsobuje toxín produkovaný baktériou Clostridium tetani, ktorá sa bežne nachádza v pôde, na hrdzavých predmetoch, v prachu alebo hnojive. Do tela sa dostáva akýmkoľvek poranením, preto k nákaze môže dôjsť pri autonehodách, poraneniach pri práci v záhrade alebo poľnohospodárstve.

Príznaky

Toxín blokuje správnu funkciu molekúl v centrálnej nervovej sústave, ktoré sa podieľajú na riadení uvoľnenia svalu po kontrakcii. Výsledkom pôsobenia toxínu je teda dlhotrvajúca kontrakcia svalu- kŕč (spazmus).

  • stuhnutie a kŕče žuvacích svalov, ktoré menia výraz tváre, chorý vyzerá, ako keby sa usmieval
  • stuhnutie svalov krku, hrudníka, brušných svalov
  • spazmy chrbtových svalov, ktoré vedu k lukovitému prehnutiu chrbta
  • potenie, horúčka, podráždenosť
  • problémy s prehĺtaním, dýchaním, nepravidelná akcia srdca, nekontrolovateľná defekácia a urinácia

Inkubačná doba trvá zvyčajne okolo 8 dní. Vo všeobecnosti platí, že čím ďalej na tele je poranenie od hlavy, tým je inkubačná doba dlhšia, nakoľko toxín putuje nervovými vláknami cez miechu až do centrálnej nervovej sústavy.

Diagnostika

V súčasnosti sa nepoužívajú žiadne krvné testy na potvrdenie infekcie. Diagnostika spočíva len v klinických prejavoch a informáciách o predošlom poranení. Významným je aj jednoduché vyšetrenie, kedy sa lekár špachtľou dotkne zadnej časti hrdla. Ak je odpoveďou iba reflex napnutia na vracanie, pacient s najväčšou pravdepodobnosťou nemá tetanus. Naopak, ak je výsledkom zahryznutie, test je pozitívny.

Liečba a prevencia

Pri liečbe mierneho tetanu sa podávajú protilátky, ďalej metronidazol ako antibiotikum a diazepam na uvoľnenie kŕčov. Pri závažnom stave sa podajú taktiež protilátky, horčík na spazmy, diazepam a ak je to nevyhnutné vykoná sa tracheotómia alebo sa pacient napojí na umelú pľúcnu ventiláciu. Ďalej treba zabezpečiť dostatočnú výživu a príjem tekutín.

Aj pri liečbe stále zomiera okolo 10% pacientov. V prípade neočkovaných a starších ľudí je percento vyššie. V prevencii je dôležité očkovanie a v rámci sekundárnej prevencie treba poznať spôsoby nákazy a základné príznaky.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!