Syndróm zmrznutého ramena

Odborne adhezívna kapsulitída, sa prejavuje stuhnutosťou s niekedy až mimoriadne silnou bolesťou v ramennom kĺbe. Ide o neinfekčný zápal kĺbového puzdra ramena a jeho okolia. Kĺbové puzdro postupne stráca elasticitu, vznikajú väzivové pruhy a ramenný kĺb stuhne. V mnohých prípadoch nemá toto postihnutie žiadnu konkrétnu príčinu, ktorej by si bol pacient vedomý. No zmrznuté rameno môže byť aj traumatického pôvodu, ako následok úrazu, pádu, dávnejšieho zranenia. Častým javom je aj takzvaná prenesená bolesť, kedy sa bolesť v oblasti krčnej chrbtice nesie do ramena. Riziko vzniku syndrómu zmrznutého ramena sa zvyšuje, ak sa práve zotavujete zo zranenia alebo ochorenia, ktoré vám bránilo v pohybe hornej končatiny – ako napríklad mŕtvica alebo mastektómia. Pacienti sa zväčša sťažujú na obmedzený pohyb a prechádzajú si tromi štádiami ochorenia.

Pri zamrznutom ramene rozlišujeme tri fázy


V prvej fáze  rameno začne bolieť a stáva sa viac a viac bolestivé. Bolesť je horšia v noci, pri ležaní na postihnutom ramene, alebo pri pohybe ramena nahor alebo dozadu. Táto fáza môže trvať dva až deväť mesiacov.


V druhej fáze sa rameno „zamrzne“. Čoraz ťažšie sa s ním dá pohybovať ale bolesť začína ustupovať. Ramenné svaly slabnú kvôli obmedzeným pohybom. Táto fáza trvá štyri až dvanásť mesiacov.

V tretej fáze sa rameno sa stáva pružnejšie a stále ľahšie je možné s ním manipulovať. Trvá jeden až tri roky kým sa stane  flexibilné alebo takmer tak flexibilné ako predtým.

Diagnostika a liečba


Bolesť ramena môže byť spôsobená mnohými inými príčinami. Lekár diagnostikuje  zamrznuté rameno na základe popisu príznakov a vyšetrenia ramena. Možno bude potrebný röntgen alebo MRI scan ramena na vylúčenie ďalších možných problémov, alebo ak  je obzvlášť ťažké určiť príčinu príznakov. Ale to zvyčajne to nie je potrebné.  Lekár má na výber, či bude pacienta liečiť protizápalovými liekmi a liekmi od bolesti, alebo pristúpi k podávaniu anestetika do ramena injekčne. Liečba býva dopĺňaná fyzioterapeutom, ktorý zvolením vhodných cvičení privádza rameno k jeho pôvodnej ohybnosti. Zriedkavo sú lekári nútení pristúpiť pri zmrznutom ramene k operačnému zákroku. U niektorých pacientov symptómy vymiznú samovoľne.

Syndróm zamrznutého ramena prevažuje u ľudí vo veku 40 až 60 rokov. Predpokladá sa že 2 – 5% populácie v tomto veku je ohrozených a výskyt je častejší u žien ako u mužov. Najviac ohrození sú ľudia s cukrovkou, cca 10 – 20%, aj keď doteraz nie sú známe príčiny.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!