Strata sluchu

Strata sluchu je častým problémom, ktorý sa vekom zhoršuje alebo je spôsobený opakovaným vystavovaním hlasnými zvukmi. K strate sluchu môže dôjsť náhle, ale obvykle sa vyvíja postupne. Niektorí ľudia sa už narodia s poškodeným sluchom, ale vo väčšine prípadov sa strata rozvíja s pribúdajúcim vekom. Strata sluchu postihuje na celom svete asi 10% populácie do určitej miery.
Príznaky
Všeobecné príznaky straty sluchu môžu zahŕňať:

 • obtiažnosť počuť ostatných ľudí jasne, nepochopenie toho, čo hovoria
 • hlasné počúvanie hudby alebo sledovanie televízie
 • pravidelný pocit únavy alebo stresu kvôli prílišnému sústredeniu pri počúvaní

Lekári sa domnievajú, že dedičnosť a chronická expozícia na hlasné zvuky sú hlavnými faktormi, ktoré prispievajú k strate sluchu v priebehu času. Stratu sluchu nemôžete zvrátiť, avšak nemusíte žiť vo svete tlmených a menej zreteľných zvukov. S Vašim lekárom môžete podniknúť kroky na zlepšenie toho, čo počujete.
Prečo sa to stane?
Strata sluchu je výsledkom zvukových signálov, ktoré sa dostanú do mozgu. Existujú dva hlavné typy sluchových strát v závislosti na tom, kde je problém.

 1. percepčná (ľahko vnímateľná, citlivá) nedoslýchavosť, ktorá je spôsobená poškodením citlivých vláskových buniek na vnútornej strane vnútorného ucha a vyskytuje sa prirodzene s pribúdajúcim vekom alebo v dôsledku úrazu. Ako sa Váš sluch začína zhoršovať, zvuky o vysokých frekvenciách môžu byť ťažko vnímateľné.
 2. nervová alebo vodivá strata sluchu, kedy sa zvuky nie sú schopné preniesť z vonkajšieho ucha do svojho vnútorného ucha, často v dôsledku zablokovania (napríklad nahromadením tekutiny v dôsledku ušnej infekcie, perforovaným ušným bubienkom alebo poruchou sluchu kostí v uchu)
 3. alebo kombinácia obidvoch typov, čo je známe ako zmiešané straty sluchu

Príčiny

 • vek – naskytuje sa možnosť progresívnej straty schopnosti počuť vysoké frekvencie s pribúdajúcim vekom
 • hluk je príčinou približne polovice všetkých prípadov straty sluchu
 • genetická predispozícia – strata sluchu môže byť aj dedičnou záležitosťou
 • ochorenia – napríklad osýpky môžu spôsobiť sluchové poškodenie nervov, meningitída môže poškodiť sluchový nerv alebo slimák, mumps môže mať za následok ťažkú senzorineurálnu stratu sluchu a mnohé ďalšie
 • lieky, chemikálie – niektoré lieky môžu spôsobiť poškodenie ucha
 • neurobiologické faktory – z neurobiológie existujú len dva dôvody. Buď je niečo s mechanickou časťou alebo nie je niečo v poriadku s nervovou časťou procesu, čo znamená že problém nastáva v mozgu

Komplikácie
Strata sluchu môže mať významný vplyv na kvalitu Vášho života. U starších osôb sa so stratou sluchu ohlasujú aj problémy a medzi tie najčastejšie patria:

 • depresia
 • úzkosť
 • častokrát falošný pocit, že ostatní sú na Vás nahnevaní

Bohužiaľ väčšina ľudí postihnutých stratou sluchu žije s týmito ťažkosťami bez toho, že sa ani neusilujú o liečbu. Čoho dôsledkom môžu byť neskôr trvalejšie následky a nielen pre postihnutého stratou sluchu, ale aj pre blízkych, keď sa snažia vyrovnať sa s tým, že popiera svoje zdravotné problémy.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!