Starecká demencia

Je vážne degeneratívne ochorenie, ktoré sa prejavuje zmenami v mozgovom tkanive. Najviac ohrozuje osoby staršie ako 60 rokov a jeho výskyt s vekom ďalej stúpa. Najčastejším typom demencie je Alzheimerova choroba. Aj keď sa starší ľudia tejto choroby obávajú, nie sú o nej príliš informovaní alebo ju podceňujú. Príbuzní niekedy zľahčujú poruchy pamäti svojich starších členov rodiny s tým, že zabúdanie k ich veku už jednoducho patrí. Lekársku pomoc tak ľudia často vyhľadajú až vo chvíli, kedy starší človek zablúdi alebo sa chová veľmi neobvykle. V tomto štádiu sa však už jedná o pokročilú demenciu a šance na zlepšenie zdravotného stavu výrazne klesajú. Neliečená demencia pacientov ohrozuje a vedie k postupnej spoločenskej izolácii.

PRÍZNAKY

Sú nepravidelné a medzi pacientmi sa líšia. Výraznú úlohu zohráva najmä genetika, ale aj to, aký život viedol človek v minulosti, aké mal záujmy a do akej miery namáhal svoj mozog. Medzi prvé varovné signály patria problémy s vyjadrovaním sa. Človek hľadá vhodné slová, nevie dokončiť vety, má medzery v pamäti, ktoré sa snaží skryť. Demencia ovplyvňuje schopnosť riešiť problémy, zabraňuje spomenúť si na vykonávanie bežných činností. Ďalším vážnym výkričníkom je zabúdanie mien svojich blízkych, postupne ich človek prestáva spoznávať, hľadá na to výhovorky a je sám zo seba nervózny. Depresia, smútok, agresia taktiež môžu naznačovať príznaky ochorenia. Pokročilá fáza je charakterizovaná takmer úplnou stratou kognitívnych schopností, problémami s prehĺtaním, neschopnosťou spoznávať blízkych atď.

DRUHY DEMENCIE

  • Alzheimerova choroba , ktorá môže postihovať i mladých dospelých. V tejto podobe sa nazýva juvenilná Alzheimerova choroba a je najpravdepodobnejšie spôsobená genetickými príčinami.
  • Vaskulárna demencia je forma kognitívnej poruchy spôsobenej zmenou cerebrálneho krvného obehu.
  • Demencia s Lewyho telieskami, názov ktorej je odvodený od neobvyklej prítomnosti zhlukov nerozpustných bielkovín nazývaných Lewyho telieska v bunkách mozgovej kôry.

AKO POMÔCŤ

V boji proti demencii je dôležitá prevencia. Brániť sa možno zdravým životným štýlom, pravidelnou psychickou i fyzickou aktivitou, kvalitnou stravou s dostatkom zeleniny, vitamínov a vlákniny. Dôležité je tiež obmedziť príjem alkoholu a nefajčiť. Medzi ochranné faktory, ktoré znižujú pravdepodobnosť vzniku demencie, patrí aj pravidelný tréning mozgu a pamäti. Využívať sa na to môžu rôzne logické, pamäťové hry, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť. Vhodné je prihlásiť sa na rôzne jazykové kurzy alebo na univerzitu tretieho veku. Dobrou tréningovou pomôckou je aj lúštenie krížoviek, hranie šachu či čítanie kníh. Treba si vybrať aj akúkoľvek fyzickú aktivitu, ktorá namáha mozog, napríklad jednoduché žonglovanie, pri ktorom sa posilňuje hlava aj telo, alebo cvičenie vo vode. Dôležitý je aj dostatok sociálnej a duševnej aktivity, pretože sociálne väzby stimulujú aktivitu mozgových buniek. Na rýchlu diagnostiku ochorenia a na zastavenie alebo spomalenie jeho priebehu je zásadné včasné rozpoznanie prvotných príznakov a neodkladné kontaktovanie odborníka.

Dôležitá úloha rodiny a blízkych

  • Všímajte si správanie svojich blízkych, najmä vo veku 70 až 75 rokov.
  • Nepodceňujte drobné výkyvy nálad, najmä ak sa opakujú čoraz častejšie.
  • Pýtajte sa na zmeny správania svojich príbuzných aj osôb, s ktorými sa často stretávajú.
  • Rozprávajte sa s osobou trpiacou stareckou demenciou a neizolujte ju, pretože spoločenský kontakt je dôležitou formou prevencie.
  • Informujte sa o priebehu choroby nielen u lekára. Cenné môžu byť aj skúsenosti ľudí vo vašom okolí, ktorí už majú skúsenosť so starostlivosťou o pacienta s demenciou.
  • Dbajte o pitný režim a o preventívne podávanie vitamínov pacientovi.
  • Dobrou prevenciou je precvičovanie psychických schopností, ako napríklad čítanie, lúštenie krížoviek a mierna fyzická námaha.

Opatrujúci príbuzní by mali mať vždy na pamäti, že demencia neumožňuje postihnutým plne chápať, čo sa im hovorí a čo sa s nimi deje. Takisto by ste nemali očakávať, že trpiaci človek bude môcť vykonávať veci, ktoré robil pred touto chorobou. Preto je zbytočné na tom trvať a je kontraproduktívne poukazovať na rozdiely oproti minulosti, pretože to v trpiacich môže ďalej zvyšovať pocit bezmocnosti. Najlepší liek pre osobu postihnutú stareckou demenciou je len jediný, ktorý jej môžeme ponúknuť: zostať s touto osobou v čo najužšom kontakte.

LIEČBA

Rozoznávame medikamentóznu a režimovú. To znamená, že okrem podávania liekov je nevyhnutné viesť chorého aktívnou  psychoterapiou k vyváženému a čo možno najaktívnejšiemu štýlu života. Dôležité sú denné prechádzky, jednoduché posilňovacie cvičenia podľa schopnosti chorého a primeraná duševná aktivita. Aktivizácia pri psychoterapii je veľmi významná a často je potrebná, aby konzultácií s odborníkom prešli tiež členovia rodiny. Nielenže potrebujú vedieť správne postupy, ktorými chorému prospievajú, ale stáva sa, že veľakrát potrebujú v tiesnivej a vyčerpávajúcej atmosfére okolo chorého sami pomoc. V ťažkých štádiách choroby môže byť starostlivosť o chorého vo všetkých stretoch tak vysiľujúce, že ju jeden človek priebežne nezvládne.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!