Silikóza

 Silikóza je postihnutie pľúcneho parenchýmu čiastočkami oxidu kremičitého, ktoré sa tam môžu dostať vdýchnutím pri práci napríklad v baniach. Zaraďuje sa teda medzi choroby z povolania a charakteristické je nutnosť dlhodobého vystavenia sa kremičitému prachu a zväčša chronický priebeh.

Po vdýchnutí prachové čiastočky prechádzajú až do najmenších alveol pľúc, kde sa dostáva kyslík do krvi a oxid uhličitý z krvi do alveol. Bunky imunitného systému pohlcujú kremičitanové čiastočky, ale nevedia ich zničiť a rozvíja sa zápalová odpoveď. To v konečnom dôsledku vedie k hojeniu, teda k fibróze a tvorbe uzlov. Tým sa zmenšuje objem pľúc schopný plniť svoju funkciu.

Formy

  • Chronická silikóza. Dochádza k jej rozvoju po minimálne desiatich rokoch práce v danom prostredí. Priebeh tiež závisí od množstva kremičitanov v ovzduší, pri menšom množstve môže rozvoj ochorenia trvať aj 30 rokov.
  • Akútna silikóza. Príznaky sa objavujú v čase od niekoľko týždňov po 5 rokov po vystavení sa vysokým koncentráciám kremičitanov v ovzduší.

 Príznaky

  • dušnosť, kašeľ, zrýchlené dýchanie
  • bolesť na hrudníku
  • únava, horúčka
  • nechuť do jedla, chudnutie
  • v závažnejších prípadoch cyanóza (modré sfarbenie kože a slizníc pre nedostatok kyslíka v krvi)
  • náchylnosť na infekcie (špeciálne tuberkulózu)

 Diagnostika

Pacient by v prvom rade mal spomenúť, že bol vystavený prostrediu, ktoré mohlo zapríčiniť jeho zdravotný stav. Následne klasická RTG snímka hrudníka ukáže stav pľúcneho parenchýmu. Obraz na RTG snímke je značne špecifický pre toto ochorenie a preto umožňuje relatívne jednoznačnú diagnostiku. Pri funkčnom vyšetrení pľúc sa preukáže znížená rýchlosť prúdenia vydychovaného vzduchu.

 Terapia

Základom je zastavenie pôsobenia prachu a tiež vyhýbanie sa iným dráždivým látkam vo vzduchu, vrátane tabakovému dymu. Ďalej sa podáva symptomatická liečba. Proti kašľu sú to antitusiká a na uľahčenie dýchania bronchodilatanciá. Pomôcť môže fyzioterapia na zlepšenie odstránenia hlienu alebo podávanie kyslíka pri jeho nedostatku v krvi, teda domáca oxygenoterapia. Ochorenie nie je vyliečiteľné, ale vhodnou starostlivosťou sa dajú príznaky do značnej miery zmenšovať.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!