Samota

Žiadnemu človeku sa nežije dobre v samote a izolácii. Človek je tvor spoločenský – potrebuje blízkeho človeka, prirodzenú ľudskú podporu, ako aj kontakt s okolím.  Okrem toho, že byť dlhodobo sám býva príčinou depresií a negatívne to pôsobí aj na psychickú pohodu a zdravie, môže to ďalej ovplyvniť aj zdravie fyzické. Samota do veľkej miery ovplyvňuje tvorbu hormónov, pričom znižuje produkciu tých, ktoré podporujú imunitný systém. Život osamelého človeka okrem toho podľa štúdií zvyšuje krvný tlak a tendenciu k stresu, i nadváhe. Aj keď je osamelosť často spájaná len so psychickým zdravím, vedci varujú aj pred ďalšími následkami. Osamelí ľudia sú častejšie chorí a počas choroby sa im symptómy prejavujú v horšej miere ako u ľudí, ktorí sú v psychickej pohode.

AKO SI POMÔCŤ

Zmena – Hľadajte a zaujímajte sa o rôzne aktivity, objavíte možno novú vášeň alebo iný okruh známych, s ktorými zdieľate záujmy.  

Pozitívne myslenie – Nemyslite na to, ako veľmi ste sami, možno to je skutočne len váš pocit. Pokúste sa zamestnať myseľ inak a urobte pre seba alebo pre okolie niečo užitočné alebo niečo, čo vás poteší.

Domáce zvieratko – Uvažovali ste nad možnosťou si zaobstarať psa, mačku alebo iné domáce zviera? Niekedy títo prítulní spoločníci môžu utešiť lepšie ako človek. Navyše sú skvelými poslucháčmi. V prípade, že sa rozhodnete pre psíka, budete navyše donútení aj k fyzickej aktivite. 

Socializácia – Ak je práve toto problém, pokúste sa prekonať ostych a spojte sa so starými priateľmi a známymi, s ktorými ste už dlho nevideli. Zistite, čo majú nové a počúvajte ich. Strávite nie len príjemný čas rozhovorom, ba navyše si uvedomíte, že nie ste jediný na svete kto má nejaké starosti a komplikácie v živote. 

Rodina nadovšetko – Nikto vás nepozná bližšie ako vlastná rodina. Ak ste zanedbali vzájomný kontakt, opäť sa naštartujte a zoberte ich na večeru alebo pozvite na návštevu či výlet.  

Staňte sa členom komunity online – V tomto prípade ostaňte v strehu a nájdite rovnováhu medzi pobytom na sociálnych sieťach a komunikácii tvárou v tvár, aby ste sa nestali vlastným imaginárnym alteregom.

Samota má občas aj pozitíva – Momenty, keď ste sami si naplno užívajte. Môžete sa venovať iba sebe, robiť to, čo nemôžete v prítomnosti druhých, preto neupadajte do depresie, ak sa okolo vás neustále nehemží tucet iných osôb.

Iste, každý človek potrebuje byť niekedy sám. Je to prirodzené. No nemal by dlhodobo preferovať samotu pred kontaktmi s ľuďmi. Od samoty a izolácie sme len na krok od depresie a úzkosti. Hranica býva niekedy veľmi tenká. Podľa nedávnych výskumov sa najviac sami cítia práve mladí ľudia, pretože sú izolovaní vo vlastnom svete a kontakt s ľuďmi je, bohužiaľ, skôr virtuálny ako fyzický. Aj keď odborníci na jednej strane pripúšťajú, že je fajn nájsť si čas pre seba a občas byť sám, na druhej strane ľudí varujú pred zdravotnými problémami či dokonca predčasnou smrťou.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!