Samostatne zárobkovo činná osoba /opatrovateľ- opatrovateľka v Rakúsku /2.časť

V minulom príspevku sme bližšie rozpracovali problematiku práce opatrovateľa, opatrovateľky v Rakúsku z pozície živnostníka. Pre bližšie objasnenie jednotlivých úkonov, ktoré sú dôležité zrealizovať, Vám prinášame ďalšie doplnkové informácie, podstatné pri rozhodovaní.

Aby boli informácie komplexné, tak si teraz podrobnejšie povieme, čo všetko ďalšie je ešte potrebné vybaviť v Rakúsku – na úradoch, inštitúciách, pokiaľ ste sa rozhodli pôsobiť v Rakúsko ako  živnostník.

Samostatne zárobkovo činná osoba /opatrovateľ- opatrovateľka v Rakúsku

Ak ste sa rozhodli vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť ako opatrovateľka /opatrovateľ (selbstständige Betreuungskraft), t.j. pracovať v Rakúsku ako živnostník, je dôležité vykonať okrem založenia živnosti ešte ďalšie kroky:

B. Oznámenie o podnikateľskej činnosti finančnému úradu
Je Vašou povinnosťou oznámiť začiatok vašej podnikateľskej činnosti počas
jedného mesiaca miestne príslušnému finančnému úradu (Finanzamt) podľa miesta podnikania v Rakúsku. Krátke a neformálne písomné oznámenie je postačujúce.
Od  príslušného finančného úradu dostanete dotazník, ktorý po vyplnení musíte zaslať späť.
Na základe Vašich údajov rozhodne finančný úrad o tom, či budete podliehať
zdaneniu alebo zostanete vedený v evidencii.
C. Oznámenie o podnikateľskej činnosti sociálnej poisťovni
Povinnosť platiť povinné poistenie v nemocenskej, dôchodkovej a úrazovej poisťovni
začína pre živnostníkov dňom založenia živnosti. Prevádzkovatelia živnosti musia
oznámiť začiatok tejto poistnej povinnosti najneskôr do jedného mesiaca Úradu
sociálneho poistenia pre živnostníkov (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft (SVA)) v danej spolkovej krajine.
Použite na to formulár „Vyhlásenie o poistení pre živnostníkov“
(„Versicherungserklärung für Gewerbetreibende und Gewerbegesellschafter“).
Vyhlásenie o poistení môže byť doručené na SVA faxom alebo poštou.
D. Uzatvorenie dohody o vykonaní práce 

Ako samostatne zárobkovo činná osoba – poskytovateľ opatrovateľských služieb na území Rakúska uzatvárate so záujemcom o Vaše opatrovateľské služby – objednávateľom tzv. Werkvertrag, t. j. opatrovateľskú zmluvu, ktorá obsahuje detailné podmienky výkonu opatrovateľských služieb u opatrovanej osoby a ktoré ste povinní dodržiavať.

Objednávateľom v zmysle opatrovateľskej zmluvy môže byť:
•  samotná opatrovaná osoba
•  zmocnenec (Sachwalter) v mene opatrovanej osoby
•  tretia osoba (obvykle deti alebo iní príbuzní)

Podrobnejšie informácie k výkonu opatrovateľských služieb na území Rakúska ako samostatne zárobkovo činná osoba na stránke www.gutbetreut24.sk, alebo Vám budú poskytnuté na kontaktných číslach uvedených na stránke.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!