Salmonelóza

Patrí medzi ochorenie, ktorého pôvodcami sú mikroorganizmy nazývané salmonely. Ide to infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša sekundárne na človeka zo zvierat alebo ich produktov. Salmonely sa primárne vyskytujú v črevnom trakte mnohých zvierat, vrátane hovädzieho dobytka, ošípaných, koní, iných cicavcov, vtákov, hydiny, ale aj studenokrvných živočíchov. Na základe ich výskytu sa tiež zaraďujú medzi zoonózy, teda ochorenia prenosné zo zvierat na človeka. Prejavy nákazy sa dostavia 6 až 72 hodín po konzumácii kontaminovaných potravín či tekutín. Stolica, ktorá je riedka až vodová, má spočiatku normálnu farbu. Neskôr mení farbu na zelenú a vyskytnúť sa môže aj prímes hlienu alebo krvi. Horúčka väčšinou klesá po 24-48 hodinách, vracanie tiež pomaly ustáva. Hnačky môžu pretrvávať aj niekoľko dní.

AKO SA VYHNÚŤ ZAŽÍVACÍM ŤAŽKOSTIAM

  • umývajte si ruky mydlom a vodou pred prípravou a počas prípravy pokrmov, pred jedením, po práci so surovými potravinami, po návšteve toalety, po kontakte so zvieratami
  • nespracúvajte na jednej pracovnej ploche a rovnakými kuchynskými nástrojmi surové a tepelne upravené suroviny
  • vyhnite sa konzumácii nedostatočne tepelne upraveného mäsa
  • potraviny vyžadujúce chladenie – mäkké mäsové výrobky, čerstvé mäso, mliečne výrobky, čerstvé cukrárenské výrobky, šaláty, omáčky a iné rýchlo sa kaziace potraviny nakupujte do chladiacej tašky, dopravte domov čo najskôr a dajte hneď do chladničky
  • nevytvárajte si zbytočne veľké zásoby potravín a pokrmov, suroviny, pokiaľ je to možné, spracujte do pokrmov čo najrýchlejšie
  • pri rozbíjaní vajíčok dávajte pozor na to, aby ste ich obsah nekontaminovali škrupinou alebo rukami
  • udržiavajte neustále v čistote pracovné plochy, kuchynské náradie a pomôcky

Horúčavy môžu prispieť k vzniku nepríjemných ochorení zažívacieho traktu. Ak si chcete užiť letné pochúťky v zdraví, dbajte pri ich príprave najmä na dodržiavanie hygieny, správnych technologických postupov a na správne skladovanie. Kontaminované suroviny, nedodržanie správnej technológie, ale i zlé skladovanie surovín a hotových pokrmov nahrávajú v lete alimentárnym nákazám – ochoreniam z pokazených jedál. Jún, júl a august sú obdobím s najvyšším počtom ochorení na spomínané ochorenie. Zažívacie ťažkosti môžu spôsobiť aj nedostatočne tepelne upravené potraviny. Okrem dodržiavania osobnej hygieny používajte pri grilovaní čisté náčinie, utierky a myslite na ochranu jedál pred hmyzom. Pokrm skonzumujte čo najskôr.

Pre zdravého človeka nie je toto ochorenie väčšinou nebezpečné. Ohrozené môžu byť malé deti, starší alebo chorí ľudia. Tí sa horšie vyrovnávajú s veľkými stratami tekutín a iónov. Ale aj tak netreba ochorenie salmonelou podceňovať. Baktéria má schopnosť prenikať do hlbších vrstiev sliznice a odtiaľ sa môže dostať až do krvi a tou byť roznesená po celom tele. Pri liečení je dôležité dopĺňať tekutiny stratené hnačkou a zvracaním, pri ťažkej dehydratácii je nevyhnutná infúzia. Popri liečbe a po nej je nápomocné podávať probiotiká, ktoré pomáhajú obnoviť poškodenú črevnú mikroflóru. 

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!