Problémy s čuchom

 Náš čuch nám pomáha užívať si života plnými dúškami. Tešíme sa z vôní našich obľúbených jedál alebo kvetín. Ale na druhú stranu je náš čuch tiež varovným systémom, ktorý nás upozorní na nebezpečné signály, ako je únik plynu, zápach skazených potravín a podobne. Čuch aj spolu s chuťovým vnímaním je súčasťou nášho „chemického systému snímania“. Čuchové nervové bunky sú stimulované pomocou vôní okolo nás a posielajú správy do nášho mozgu, kde sme schopní identifikovať konkrétnu vôňu. Preto prípadná strata čuchu môže mať negatívny vplyv na kvalitu nášho života. A taktiež môže byť príznakom vážnejších zdravotných problémov.

Starnutie a strata čuchu

Problémy so stratou čuchu nastávajú s pribúdajúcim vekom a častejšie sa vyskytujú u mužov než u žien. Štúdie zamerané práve na straty čuchového vnímania spozorovali, že takmer jedna štvrtina mužov vo veku 60-69 rokov mali poruchu čuchu, zatiaľ čo u žien to bolo asi len 11 %. Mnoho starších ľudí si ani nie sú vedomí toho, že majú problém s týmto zmyslovým vnímaním, pretože k zmenám dochádza postupne v priebehu niekoľkých rokov.

Typy porúch čuchu

Ľudia, ktorí majú poruchy čuchu, sa ich problémy môžu prejavovať poklesom ich schopnosti cítiť alebo nastávajú zmeny v spôsobe akým vnímajú rôzne vône. Celková strata čuchu je pomerne zriedkavá, ale k jeho zníženiu dochádza už častejšie a to najmä u starších osôb. Existuje niekoľko typov porúch, v závislosti na tom, ako je ovplyvnený čuch:

 • hyposmia – dochádza k zníženiu vnímania čuchových podnetov
 • anosmia – chorobná strata čuchu, ktorá môže byť čiastočná alebo úplná, aj keď úplná strata čuchu je pomerne vzácny stav
 • dysosmia – chorobná porucha čuchu, zmena vnímania podnetov, skreslené vnímanie podnetov
 • phantosmia – ľudia s týmto typom poruchy môžu vnímať vôňu, ktorá nie je prítomná vôbec
 • presbyosmia – strata čuchu v dôsledku starnutia

 Problémy s našimi zmyslami môžu byť príznakom iných vážnych zdravotných komplikácií. Tak napríklad porucha čuchu môže byť jedným z príznakov Parkinsonovej choroby, Alzheimerovej choroby alebo sklerózy multiplex. To môže samozrejme tiež súvisieť s inými zdravotnými stavmi, ako je obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak, či podvýživa. V závažných prípadoch môže strata čuchu viesť k depresii. Niekedy Vás môže strata čuchových vnemov zvádzať k použitiu prebytočnej soli alebo cukru na prípravu jedál pre zlepšenie ich chuti, čo však môže byť problém, ak máte vysoký krvný tlak alebo cukrovku.

Príčiny porúch

Medzi tie najčastejšie príčiny porúch čuchu patria:

 • infekcie horných dýchacích ciest
 • starnutie
 • fajčenie
 • nosové polypy
 • poranenie hlavy
 • alergie
 • hormonálne poruchy
 • ochorenie nervového systému
 • vystavenie sa chemickými látkami
 • niektoré lieky

 Ak dôjde k strate čuchu, poraďte sa so svojim lekárom. Hoci nemožno zvrátiť poruchu, respektíve stratu spôsobenú s vyšším vekom, niektoré ďalšie príčiny zhoršenia vnímania vôní sú liečiteľné.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!