Problém geriatrickej tuberkulózy

 Tuberkulóza je jednou z najčastejších infekcií na svete. Objavuje sa ako významný zdravotný problém u starších osôb v dôsledku oslabeného imunitného systému. Príznaky tuberkulózy sú často nešpecifické, u starších ľudí sú mnohé klinické príznaky tuberkulózy jemné a môžu nastať v dôsledku zmien spojených s vekom, čo však často vedie k jej oneskorenej diagnóze prípadne obtiažne stanovenej diagnóze. Osobitnú pozornosť treba venovať kontrole dodržiavania liečby, vedľajších účinkov liekov a liekových interakcií.

Napriek vyhláseniam Svetovej zdravotníckej organizácie, že šírenie tuberkulózy je globálne núdzové a napriek realizácii silných iniciatívnych kontrol tuberkulózy, toto vysoko infekčné ochorenie svetového významu aj naďalej vplýva na všetky zraniteľné skupiny obyvateľstva, vrátane starších ľudí vo veku nad 65 rokov.

Tuberkulóza je potenciálne závažné infekčné ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým pľúca. Baktéria, ktorá spôsobuje tuberkulózu sa nazýva Mycobacterium tuberculosis. Toto ochorenie sa prenáša z jednej osoby na druhú prostredníctvom kvapôčkovej infekcie vypúšťanej do ovzdušia prostredníctvom kašľa alebo kýchania. Tuberkulóza môže ovplyvniť aj iné časti tela ako sú pľúca, vrátane obličiek, chrbtice alebo mozgu. Jeden z dôvodov prečo zostáva tuberkulóza „strašiakom“ pre ľudí je to, že narástol počet rezistentných kmeňov baktérií. Vzhľadom k tomu, že prvé antibiotiká boli použité v boji proti tuberkulóze pred 60 rokmi, niektoré baktérie tuberkulózy si vyvinuli schopnosť prežívať. Rezistentné kmene tuberkulózy sa objavujú pri neúčinnosti na cieľové baktérie.

 Príznaky

Aj keď Váš organizmus môže skrývať baktérie, ktoré spôsobujú tuberkulózu, Váš imunitný systém zvyčajne môže zabrániť ochoreniu. Z tohto dôvodu lekári rozlišujú medzi:

1.         latentnou tuberkulózou – v tomto stave máte infekciu tuberkulózy, ale baktérie ostávajú vo Vašom tele v neaktívnom stave a nespôsobujú žiadne príznaky a tento typ tuberkulózy nie je nákazlivý. Avšak môže sa zvrátiť na aktívnu formu tuberkulózy, takže liečba je veľmi dôležitá. Všeobecne sa odhaduje, že až 2 miliardy ľudí postihuje latentná tuberkulóza.

2.         aktívnou tuberkulózou – pri ktorej dochádza ku šíreniu medzi ľuďmi, čo môže nastať v prvých niekoľkých týždňoch po infekcii s baktériou alebo aj o niekoľko rokov neskôr.

Medzi jej príznaky patria:

 •               kašeľ, ktorý pretrváva tri alebo viac týždňov
 •               vykašliavanie krvi
 •               bolesť na hrudníku alebo bolesť pri dýchaní, či kašľaní
 •               strata chuti do jedla, neúmyselný úbytok na hmotnosti
 •               únava
 •               horúčka
 •               zimnica, nočné potenie

 Rizikové faktory

Medzi niektoré faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku tuberkulózy patria:

 •             oslabený imunitný systém,
 •            ochorenia akými sú: HIV/AIDS, cukrovka, ochorenie obličiek, niektoré typy rakoviny,
 •               určité druhy chemoterapie,
 •               lieky na prevenciu odmietnutia transplantovaných orgánov,
 •               podvýživa,
 •               pokročilý vek,
 •               nedostatok lekárskej starostlivosti

Komplikácie

Bez liečby môže mať pretrvávajúca tuberkulóza fatálne následky. Neliečená aktívna tuberkulóza postihuje pľúca, ale taktiež sa môže šíriť do ďalších častí tela prostredníctvom krvného obehu. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce komplikácie spojené s tuberkulózou patria napríklad:

 •               tuberkulózne artritídy (postihuje boky a kolená),
 •               opuch blán, ktoré pokrývajú mozog,
 •               zhoršené funkcie pečene alebo obličiek,
 •               zriedkavo môže tuberkulóza infikovať tkanivá, ktoré obklopujú Vaše srdce, čo spôsobuje zápal a hromadenie tekutín, ktoré tým pádom ovplyvňujú schopnosť Vášho srdca efektívne pracovať, tento stav, tzv. tamponáda srdca, môže byť však fatálny

 Prevencia

Jedna z možností prevencie je, ak máte pozitívny test na latentnú tuberkulózu, lekár Vám môže odporučiť, aby ste užívali lieky na zníženie rizika vzniku aktívnej tuberkulózy, ktorá je nákazlivá, ak postihuje pľúca.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!