Obsedantno kompulzívna porucha

Je chronické a dlhotrvajúce duševné ochorenie, ktoré spôsobuje opakované nežiaduce myšlienky alebo pocity (tzv. obsesie), či opakovanú potrebu vykonávať isté činnosti znova a znova (nutkania). Jej nástup je nenápadný a individuálny. Každý človek má návyky alebo myšlienky, ktoré sa niekedy opakujú. Ľudia postihnutí OCD však majú myšlienky alebo činy, ktoré:

  • trvajú najmenej hodinu denne –stanú sa pravidelnými rituálmi
  • sú mimo ich kontrolu
  • nie sú príjemné
  • zasahujú do práce, vzťahov alebo inej oblasti ich života

Obsedantno-kompulzívna porucha patrí medzi najčastejšie duševné poruchy, ktorou trpia nielen dospelí, ale aj deti. Zaraďuje sa k úzkostným poruchám, kde patria aj fóbie a rôzne úzkostné stavy, ktoré nemožno ignorovať. Aby sa postihnutí zbavil týchto myšlienok vykonáva nezmyselné pohyby a rituály (kompulzie). Po vykonaní rituálu sa napätie zníži, avšak len na krátky čas. Po chvíli sa celý proces opakuje. To, ako často sa tento cyklus zasa zopakuje, závisí od závažnosti OCD. Intenzita sa postupom času môže zvyšovať, a obavy a rituály nakoniec ovládnu celý deň človeka, vyradia ho z bežného života a odstrihnú od sociálnych kontaktov.

PRÍČINY VZNIKU OCD

  • dedičnosť, genetické predispozície
  • stresujúci životný štýl
  • výchova – príliš prísna výchova alebo neprimerané vedenie k čistotnosti
  • perfekcionizmus
  • osobnosť – príliš nízke sebavedomie, deti, ktoré si robia nadmerné starosti, zle prijímajú kritiku
  • problém s prenášaním informácií pomocou serotonínu, ktorý ovplyvňuje pocit šťastia, pohody, spánok aj telesnú teplotu

ZÁKLADNÉ TYPY PORÚCH

Umývači a čističi

Majú často obavy týkajúce sa možnej kontaminácie (nakazenia)  špinou, bacilmi alebo vírusmi. Žijú s takmer neutíchajúcou obavou z toho, že spôsobia druhým znečistenie alebo že nedokážu zabrániť ohrozujúcemu znečisteniu. Následkom obavných myšlienok je vysoká miera úzkosti a neustála potreba túto úzkosť znižovať. Väčšinou ide o umývanie si rúk, sprchovanie sa alebo upratovanie svoje domácnosti, ktoré však trvá hodiny.

Hromadiči 

Zbierajú nepotrebné veci a majú problém s vyhodením niečoho, čo by iní ľudia určite označili za odpad. K nahromadeným veciam si vytvárajú silný vzťah a pripisujú im neprimeranú hodnotu. Majú obavy, že budú niektorú vec raz v budúcnosti potrebovať. Zbaviť sa vecí im spôsobuje také nepríjemné napätie, že je pre nich jednoduchšie si ich ponechať.

Kontrolóri

Cítia nutkanie opakovane overovať napríklad dvere, zámky, vypínače na domácich spotrebičoch, aby zabránili tomu, čo by sa mohlo stať ak by neskontrolovali, či je všetko v poriadku. Niekedy kontrolujú aj ľudí, na ktorých im záleží, aby zistili, či sa im niečo nestalo.

Usporadúvači a opakovači 

Majú pocit, že musia zoraďovať určité predmety určitým presným spôsobom, alebo môžu mať potrebu opakovať donekonečna určité správanie. Mnohí trvajú na tom, aby určité objekty, ako šnúrky od topánok, vlasy, alebo osobné veci boli perfektne rovnaké alebo symetrické. Ak sú ich veci posunuté, ak sa ich niekto dotkne alebo ich len mierne pohne, prináša im to obrovskú úzkosť. K tomuto správaniu ich vedú obavné myšlienky, že ak nebude všetko usporiadané, stane sa im alebo ich milovaným ľuďom niečo hrozné.

LIEČBA

Diagnostika a následná liečba OCD sú záležitosťou odborníka – psychiatra, prípadne klinického psychológa. Samo to neprejde. Liečba tejto poruchy je dlhodobá, často až celoživotná. Využíva sa farmakoterapia v kombinácií so psychoterapiou. V prípade liekov sa podávajú antidepresíva. Potrebný je aj nácvik relaxačných techník (napr. autogénny tréning, Jacobsonova svalová relaxácia), stop techník (slúžia na „odrazenie“ prvotných impulzov OCD), plánovanie časuriešenie svojich problémov.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!