Obrna tvárového nervu

Tvárový nerv je jeden z dvanástich hlavových nervov, ktoré vystupujú zo štruktúr mozgu a inervujú rôzne časti tváre a hlavy. Tento nerv inervuje mimické svaly a prispieva k výrazu tváre. Ďalej spracováva chuťové vnemy z predných dvoch tretín jazyka a inervuje aj zložky vnútorného ucha. Prostredníctvom jeho vláken je regulovaná aj činnosť podjazykovej a podsánkovej žľazy, ktoré produkujú sliny.

Pri jeho obrne sa prejavia príznaky z nedostatočnej inervácie najmä na tvári. Klinický obraz môže byť rôzny v závislosti od lokalizácie poruchy v mozgových štruktúrach.

Príčiny

 • Bellova obrna- Ide o akútnu paralýzu, ktorej príčina sa často spája s nedávnou infekciou vírusom herpes simplex. Vyvinie sa počas dní a môže trvať mesiace. Zvyčajne sa diagnostikuje u pacientov, u ktorých sa iné príčiny vylúčili.
 • Infekcia- herpes zoster, zápal stredného ucha, lymská borelióza
 • Úraz- najmä priečne zlomeniny spánkovej kosti
 • Nádory- niekedy môžu utláčať priebeh nervu- hemangióm, neurinóm, metastatické tumory
 • Cievna mozgová príhoda
 • Iné: diabetes mellitus, sarkoidóza, Guillain- Barreho syndróm

Príznaky

 • jednostranná paralýza (neschopnosť pohybu) tvárových svalov
 • neschopnosť zavrieť oko
 • strata chuti
 • hyperacusis (zvýšená citlivosť sluchu na predtým bežné zvuky)
 • znížená tvorba slín a sĺz

Diagnostika

Pacient s obrnou tvárového nervu sa dostáva do rúk neurológovi, ktorý vykoná potrebné vyšetrenie, teda na prvý pohľad vidí, aký nerv je s najväčšou pravdepodobnosťou poškodený. Následne je dôležité vylúčiť závažné príčiny ako sú nádorové ochorenia alebo infekcia, či úraz. Pacientovi sa odoberie krv na zistenie prípadných známok zápalu a hladín glukózy v krvi, pre vylúčenie diabetu. Ak ide o podozrenie na úraz alebo nádorové ochorenie, lekár pošle pacienta na CT vyšetrenie alebo magnetickú rezonanciu (MR).

 Liečba a prognóza

Najväčšiu úľavu od príznakov prináša podanie kortikosteroidov (prednison). Ak sa dokáže, že príčinou je infekcia, podajú sa antivirotiká, ale posledné štúdie ukazujú, že efekt tejto liečby je minimálny. Fyzioterapia môže byť účinná kvôli stimulácii tvárového nervu a obnove jeho funkcie.

Vo väčšine prípadov sa normálna funkcia sama obnoví do troch týždňov aj bez liečby. Komplikáciami môže byť strata chuti alebo chronické zášklby a sťahy tvárových svalov.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!