Nočné mory

Desia čoraz vyššie percento ľudí a spôsobujú strach už zo samotného spánku. Podľa Americkej psychiatrickej asociácie sú typické nočné mory dlhé, majú prepracované dejové línie, ktoré sa javia reálne, vyvolávajú úzkosť a strach. Ich obsah je obvykle zameraný na snahu vysporiadať sa alebo vyhnúť sa hroziacemu nebezpečenstvu. No môže zahŕňať aj iné témy evokujúce negatívne emócie. Po prebudení si človek desivý sen dobre pamätá a je schopný ho detailne popísať. Spravidla končia prebudením a rýchlym prechodom do plnej bdelosti, hoci nepríjemné a silné emócie môžu pretrvávať aj po prebudení a komplikovať opätovné zaspávanie. Pri prebúdzaní sú neraz sprevádzané aj neschopnosťou sa pohnúť. Nočné mory nemajú žiadnu medicínsku ani psychologickú príčinu. Pokiaľ sa ošetria s porozumením a dôsledne, postupne sa vytratia.

Ako si pomôcť

PRAVIDELNÝ SPÁNKOVÝ RYTMUS

Prísny režim spánku je najlepšou poistkou proti nočným morám. Dôležité je pestovať si tento návyk a poriadnu spánkovú hygienu už od útleho detstva. 

BEZPEČNOSŤ

Pokiaľ my sami alebo člen rodiny trpí morami, mali by sme dôkladne zabezpečiť okolie, aby sa predišlo poraneniam. Odstrániť treba všetky ostré predmety zo spálne, pozatvárať okná, poupratovať a pozbierať predmety z podlahy, aby postihnutý nemohol zakopnúť. 

NIE ALKOHOLU A DROGÁM

Pri osobách trpiacich nočnými morami len stimuluje až aj tak zložité prejavy. Drogy (ako marihuana) menia profil spánku a môžu byť pôvodcom námesačnosti. 

NEPIŤ VEĽA

Neprijímať aspoň 2 hodiny pred spaním tekutiny, najmä močopudné čaje. Všetko čo môže narúšať spánok jedinca, môže byť spúšťačom aj nočných môr. Plný močový mechúr nie je výnimkou. Vhodné je spotrebu tekutín obmedziť už v poobedňajších hodinách – toto je cesta ako tomuto problému možno predísť. 

NEBUDIŤ SPIACEHO

S takýmto človekom sa neodporúča triasť či ho nejakým iným spôsobom dráždiť, pretože pravdepodobnosť na prebudenie je nízka. No ak sa to predsa podarí, zobudený bude reagovať o to podráždenejšie ba až agresívnejšie. Môže dôjsť dokonca aj ku zraneniam, pretože spiaci človek prežívajúci nočné mory často útočí.

ODBÚRAŤ STRES

Stresové situácie či udalosti sú najčastejšími príčinami a spúšťačmi nočných môr a aj námesačnosti. Preto je nesmierne dôležité stres do najvyššej možnej mieri eliminovať a vyhýbať sa mu – hoci je to ťažké uskutočniť. 

Pokiaľ nočné mory pretrvávajú dlhší čas alebo sú agresívne až nebezpečné, je ten najvyšší čas vyhľadať lekársku pomoc. Niektorí experti na spánok predpisujú prostriedky na upokojenie a antidepresíva, ktoré sa užívajú pred spánkom v malých množstvách. Ďalší experti uprednostňujú terapeutické poradenstvo. Iní zasa odporúčajú kombináciu oboch metód. Podstatný je prvý krok – vyhľadanie pomoci, aj napriek obavám a strachu, pretože z nočných môr sa môže vykľuť aj vážna psychologická porucha. Okrem toho môžu mať aj iné závažnejšie ochorenie rovnaké symptómy (napr. epilepsia). 

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!