Nepríjemné dekubity

Dekubity znamenajú nepríjemné poranenia kože a podkožného tkaniva, ktoré vznikajú pri dlhodobom tlaku na určitých miestach na ľudskom tele. Takéto poškodenia nazývame dekubity alebo preležaniny. Najčastejšie sa vytvoria na koži, ktorá pokrýva kostnaté časti tela, ako sú lopatky, chrbtica, päty, členky, bedrá a kostrč. Najviac ohrozenou skupinou sú imobilní, respektíve menej mobilní seniori, ktorých zdravotný stav obmedzuje ich schopnosť meniť polohy a vyžaduje ich polohu na lôžku alebo invalidnom vozíku po dlhú dobu, pričom sa preležaniny môžu vyvinúť rýchlo a často bývajú ťažšie liečiteľné.

Ako sa dekubity prejavujú

 • prvotná fáza pri vzniku dekubitov je charakterizovaná neblednúcim začervenaním kože, ktorá je na dotyk opuchnutá, teplá a nebolestivá s prítomným pálením pokožky v porovnaní s okolitou kožou.
 • vonkajšia vrstva pokožky a časť podkladovej vrstvy kože sú poškodené a začínajú sa tvoriť pľuzgiere naplnené tekutinou. Táto fáza je na rozdiel od predchádzajúcej veľmi bolestivá.
 • v tretej fáze dochádza k odumretiu tkaniva medzi pokožkou a kosťou. Poškodenie môže presahovať primárne rany pod vrstvami zdravej pokožky.
 • štvrtá fáza je sprevádzaná tvorbou vredov, pričom dochádza k rozsiahlej deštrukcii svalového tkaniva a kosti.

 Príčiny

 Preležaniny sú spôsobené tlakom, ktorý je vyvíjaný na kožu a obmedzuje prietok krvi do kože a okolitých tkanív. Existujú aj ďalšie faktory, ktoré súvisia s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, kedy sa koža stáva náchylnou na poškodenie, čo prispieva k rozvoju dekubitov. Trvalý tlak a trenie sú dva primárne prispievajúce faktory k vzniku preležanín.

Rizikové faktory

Ľudia sú vystavení riziku vzniku dekubitov, ak majú sťažený pohyb a nie sú schopní ľahko meniť polohu pri sedení alebo, ak sú na lôžku. Nehybnosť môže byť spôsobená všeobecne zlým zdravotným stavom, slabosťou, ochrnutím, zranením alebo chorobou, zotavením po operácii, sedáciou, či kómou. Ďalšie faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku preležaním sú:

 • vek – koža seniorov je všeobecne krehkejšia, suchšia a menej pružná ako okolitá koža mladších dospelých. Starší dospelí zvyčajne tvoria nové kožné bunky pomalšie.
 • nedostatok zmyslového vnímania – poranenia miechy, neurologické poruchy môžu viesť k strate pocitu. Neschopnosť cítiť bolesť alebo nepríjemné pocity môže mať za následok, že si takýto človek nie je vedomý preležanín alebo nutnosti meniť polohu.
 • úbytok na hmotnosti sa objaví počas dlhodobejších ochorení, kedy dochádza k strate tukových a svalových tkanív, čím sa zmenší odpruženie medzi kosťami a lôžkom, či invalidným vozíkom.
 • nesprávna výživa a dehydratácia narúša udržanie zdravej kože
 • prebytočná vlhkosť alebo naopak suchosť zvyšuje trenie medzi pokožkou a oblečením, respektíve posteľnou bielizňou.
 • lekárske podmienky ovplyvňujúce krvný obeh (napríklad cukrovka alebo cievne ochorenia zvyšujú riziko poškodenia tkaniva)
 • fajčenie (pomalšie hojenie rán)
 • svalové kŕče – ľudia, ktorí majú časté svalové kŕče alebo iné nedobrovoľné pohyby svalov, môžu mať zvýšené riziko vzniku dekubitov z častého trenia.

Komplikácie

Medzi možné komplikácie vyplývajúce z preležanín patria:

 • sepsa je rýchlo postupujúci život ohrozujúci stav, ktorý môže viesť k zlyhaniu orgánov
 • infekcie kostí a kĺbov – infekcie z dekubitov sa môžu „zavŕtať“ do kostí a kĺbov. Môže dôjsť k poškodeniu chrupaviek a tkanív, k zníženiu funkcie kĺbov a končatín. Tieto infekcie môžu viesť k život ohrozujúcim komplikáciám.
 • ďalšou komplikáciou je rozvoj typu karcinómu, ktorý sa vyvíja do chronickej rany (Marjolinov vred). Tento typ rakoviny je agresívny a zvyčajne vyžaduje chirurgický zákrok.

Prevencia

Zmeny polohy sú kľúčom k prevencii preležanín. Tieto zmeny musia byť častejšie, je potrebné minimalizovať tlak na zraniteľných oblastiach. Ďalšie stratégie sú o dobrej starostlivosti o pokožku, udržaní správnej výživy, či odvyknutí si od fajčenia.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!