Na ceste k vyrovnanosti

Nie je jednoduché prijať a uznať si vlastnú chybu, no často krát je to jediné správne riešenie, za ktorým prichádza neskutočný pokoj v duši. Zmierenie sa s danou situáciou je jedna vec, no naučiť sa odpúšťať, býva ťažším orieškom. Priznajme si, náročné medziľudské vzťahy a konflikty nás doslova zožierajú zaživa. Pri strese a úzkosti sa nám v tele zvyšuje svalové napätie, hnev spomalí činnosť srdca a zvyšuje sa nám krvný tlak. Celostná medicína zastáva názor, že takéto prejavy sú dôsledkom nevyriešených konfliktov a nami potláčaných emócii. Čím viac zlosti v sebe dusíme, tým viac zdravotných problémov si navodíme. Najjednoduchší spôsob je odľahčenie a prečistenie medziľudských vzťahov, čo prinesie úľavu telu zvnútra aj zvonka.

AKO SI POMÔCŤ

PRIJATIE VLASTNEJ CHYBY

Spravidla býva nepríjemné zistenie, že chyba, ktorá nastala je vlastne na našej strane. Cítime krivdu, poníženie aj hanbu. No vlastnému svedomiu nedokážeme ujsť, práve to nás bude tlačiť a držať v nás pochybnosti. Všetky väčšie konflikty si vieme spätne pripomenúť a spolu s nimi dokážeme zas pocítiť ten bodavý pocit búchajúceho srdca, stiahnutého žalúdka či sucha v krku. Ospravedlním sa a prijatím aj iného názoru ako je ten náš sa nám uľaví, dávame najavo našu emočnú vyspelosť a duševnú rovnováhu.

ROZOBRATIE SITUÁCIE

Každý človek je jedinečný a má vlastné zmýšľanie a názory. Musíme dokázať prijať, že aj ľudia nám najbližší majú vlastné predstavy o svojom živote a iné ciele, postavené a vlastných základoch. To najkrajšie, nie len pre nich, ale aj pre nás, čo môžeme urobiť je akceptovanie ich vlastnej životnej cesty a uznať chybu nad svojou vlastnou verziou. Zamyslenie nad danou situáciou je pre nás samých veľký krok vpred, čo oceníme ako my, tak aj okolie. 

KĽÚČOM JE PRIAMOČIAROSŤ

S uzmierením a odpustením by sme nemali dlho čakať – čím skôr sa ospravedlníme, alebo ospravedlnenie prijmeme, následne odpustíme, tým je väčšia šanca sa so situáciou vyrovnať. Mali by sme opatrne narábať aj s pocitmi druhého, pretože ublížené bolo obom stranám. Zameriavame sa na to, kde tkvie koreň problému, preto pri komunikácii sa pýtame s dobrým úmyslom, láskavo a priamo k veci. Takýmto prístupom vieme vyriešiť akýkoľvek konflikt viac, ako sa na prvý pohľad zdá. 

DROBNOSŤ PRE RADOSŤ

Ak sme niekoho nevedome urazili a sme v štádiu riešenia konfliktu mohli by sme opačnej strane venovať niečo malé, milé pre radosť, čo by mohlo odľahčiť napätú situáciu. Môže to byť akákoľvek symbolická drobnosť, ktorá má pre obe osoby hlbší citový význam.

ÚSILIE SA ZLEPŠOVAŤ

Ak by náš život nepoznal sklamania a pády, nezažili by sme náročné chvíle a trápenie, nikdy by sme sa nenachádzali v bode v akom sme teraz. Každý konflikt má veľký význam pre náš duševný rast. Poučíme sa, rastieme emočne, mení sa naše sebavedomie a hlavne sebadôvera. Každá vypätá situácia nás učí na sebe pracovať a stať sa lepším a vyrovnanejším človekom. 

Drobné každodenné starosti, tlak na pracovisku či náročné obdobie v rodine – každá vypätá situácia či už jednoduchšia alebo náročná nás učí v sebe nájsť a rozvíjať si odvahu, nehu, pochopenie, schopnosť nadväzovať priateľstvá, vytvárať si vlastné hodnoty a hľadanie si vlastnej životnej cesty, ktorá nám je najbližšia. 

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!