Monokel

V bežnom prípade nejde o nič strašné, čo by na našom vzhľade zanechalo trvalé či vážne škody. Monokel nie je nič iné ako krvný výron okolo oka, kde krv presvitá fialovou farbou spod pokožky. Hoci existuje množstvo ochorení a zdravotných ťažkostí, ktoré môžu zapríčiniť monokle, vznikajú predovšetkým úderom na oko pri pästnom súboji ako aj pri športovaní. Pokiaľ opuch rýchlo pominie a postihnutý vidí na oko ako predtým, nie je pravdepodobné, že oko utrpelo vážnejšie škody. No i napriek tomu sa odporúča vyhľadať lekársku pomoc, aby sa vylúčila možnosť poranenia oka. Obzvlášť dôležité je navštíviť lekára ihneď, ako spozorujeme problémy s videním. No ak badáte, že s vašim okom je všetko poriadku, je k dispozícii niekoľko prostriedkov, ako zmierniť monokel:

OCHLADENIE OKA ĽADOM

Ak včas a trošku silnejšie potlačíme na postihnuté miesto na úkor svojej bolesti, dosiahneme podstatné zmenšenie opuchu. Na oko si priložte vrecúško s ľadom, prípadne ľad zabalený do utierky a držte minimálne 7 až 10 minút.

VYČISTITE SI OKO

Jemným mydlom a vlažnou vodou si vymyte, vyčistite prípadné tržné rany okolo oka. Dbajte, aby oko bolo čisté a suché. Týmto spôsobom zabránime infekcii v dôsledku baktérii. Niekedy môže tkanivo okolo oka popraskať, pretože náraz pritlačí mäkké tkanivo o tvrdú kosť. Tu môže zároveň dôjsť k silnému výronu krvi, ktorý necháva značný opuch.

OCHRANNÉ OKULIARE

Ako pri mnohých iných ochoreniach, je aj tu najlepším liekom prevencia. Možno sa nám nebude práve najviac pozdávať náš vzhľad v okuliaroch, no pri športe a pri kontakte s loptou či pukom hrozí riziko monokla. Okrem iného často vznikajú aj pri zásahu lakťom, v ojedinelých prípadoch aj kolenom do oka. Tu sú namieste v rámci prevencie ochranné okuliare s nerozbitými sklami alebo ochranné štíty. Dôležité je to, aby okuliare aj správne sedeli na tvári. 

INÉ PRÍČINY MONOKLOV

Okrem priameho úderu na tkanivo v okolí oka môže mať modravé sfarbenie aj úplne iné príčiny. Pokožka viečka je veľmi jemná, pohyblivá a pod ňou nie je žiadna vrstva podkožného tuku. Práve preto môže dôjsť k upchatiu ciev, pričom pokožka okolo oka sa sfarbí do fialova a ďalej tmavne. Z tohto dôvodu vznikajú u ľudí so silnými alergiami a dlhotrvajúcimi opuchmi niekedy monokle z alergie na oboch očiach. 

Okrem toho môžu monokle vznikať ako následok ďalších poranení, napríklad zlomenina lepky. Hoci sa v tomto prípade nachádza poranenie v zadnej časti hlavy, no krv tečie smerom nahor do okolia očí.

Všetci poznáme tlak, ktorý vzniká za očami, keď neustále kašleme, kýchame či zvraciame. Aj tento tlak môže mať za následok vznik monokla. 

Mnohé ďalšie ochorenia môžu zapríčiniť vznik monoklov, práve preto ak na sebe badáme takúto zmenu je vhodné vyhľadať lekára, aby sme mali istotu, že nejde o nič závažné.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!