Mnohopočetný myelóm- plazmocytóm

Myelóm je nádorové ochorenie, ktoré najčastejšie postihuje pacientov vo veku 60-70 rokov. Príčinou je nekontrolované delenie B- lymfocytov, buniek imunitného systému, ktoré sa tvoria v kostnej dreni a svoje funkcie plnia v krvi. B- lymfocyty sú nesmierne dôležité pre správne fungovanie imunitného systému a ich funkciou je tvorba protilátok pre boj s baktériami a vírusmi. Ak dôjde k poruche v ich normálnej tvorbe, tieto pozmenené B lymfocyty tvoria protilátky, ktoré sú nefunkčné. Tieto protilátky sa nazývajú aj ako tzv. paraproteín a môžu sa ukladať v obličkách, čím ich poškodzujú.

 Klinické príznaky

  • bolesť kostí

Bolesť kostí, je jedným z najčastejších príznakov a vzniká hromadením nádorových buniek- B- lymfocytov v kostnej dreni. Častým a vážnym následkom sú zlomeniny kostí, najmä stavcov a chrbtice, čo môže mať veľakrát vážne dôsledky na mobilitu a samostatnosť pacienta.

  •  anémia

Anémia vzniká kvôli obsadeniu kostnej drene nádorovými bunkami, čo znižuje schopnosť drene tvoriť červené krvinky.

  •  poškodenie obličiek

Vážne komplikácie môže spôsobiť ukladanie paraproteínu do obličiek, ktoré sa tým poškodzujú a výsledkom môže byť akútne alebo chronické zlyhávanie obličiek.

  •  infekcie

V dôsledku tvorby chybných protilátok telu v čase infekcie môžu chýbať funkčné protilátky a teda nezriedka pacienti trpia na dlhotrvajúcu pneumóniu alebo pyelonefritídu.

K ostatným celkovým príznakom môžeme priradiť slabosť, zmätenosť, únavu a bolesti hlavy.

Diagnostika

Základom je vyšetrenie krvného obrazu, kde sa sleduje prítomnosť pozmenených B- lymfocytov, ďalej je to RTG vyšetrenie pri podozrení na zlomeniny, kde sa môžu zistiť známky osteoporózy. V diagnostike je veľmi dôležitá biopsia, teda napichnutie kostnej drene, ktoré je často obávaným, ale nevyhnutným vyšetrením, ale pri správnom a šetrnom postupe vôbec pacienta netraumatizuje. Pri znecitlivení sa najčastejšie napichuje panvová alebo hrudná kosť. Diagnóza sa potvrdí identifikáciou paraproteínu v krvi a prítomnosťou typických príznakov.

 Terapia a prognóza

Hlavným cieľom je dostať ochorenie pod kontrolu, zmierniť príznaky a zabrániť komplikáciám. Ochorenie môže dlhý čas (aj niekoľko rokov) prebiehať prevažne skryte a liečba sa zahajuje až pri postupe ochorenia a objavení sa príznakov. V liečbe sa potom používa chemoterapia s transplantáciou kostnej drene. Prognóza závisí od ďalších ochorení pacienta. Moderné liečebné stratégie sú účinné a výsledkom môže byť prežívanie aj viac ako 10 rokov.

 

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!