Meningitída

 Meningitída alebo ľudovo zápal mozgových blán je akútne zápalové ochorenie obalov mozgu alebo miechy. Tieto obaly pozostávajú z viacerých vrstiev a spoločne sa nazývajú meningy. Príčinou býva najčastejšie infekcia vírusového alebo bakteriálneho pôvodu. Najčastejším pôvodcom hnisavých (bakteriálnych) meningitíd sú pneumokoky alebo meningokoky. Pri vírusových ide o herpetické vírusy. Ochorenie postihuje všetky vekové skupiny, ohrození sú ale najmä ľudia žijúci vo väčších kolektívoch a ľudia vo vyššom veku.

Čo sa vlastne deje?

Mozgové obaly a obaly miechy spolu s mozgovomiešnym mokom ochraňujú mozog a miechu. Na úplnom povrchu mozgu a miechy sa nachádza mäkká plena, pod ňou tenká pavúčnica a vonkajšiu vrstvu tvorí tvrdá mozgová plena. Patogény sa do ich blízkosti môžu dostať buď priamo, dotykom s obalmi pri úraze alebo krvou, prípadne prestupom z nosovej alebo ústnej dutiny. Prítomnosť patogénov v priestoroch medzi obalmi vyvolá imunitnú odpoveď a dochádza k zápalu. Postupne dochádza k zvýšenej priepustnosti bariéry, ktorá má brániť prestupu patogénov. To spôsobí opuch mozgu, čím sa zvyšuje vnútrolebečný tlak a to môže spôsobiť vážne poškodenie mozgu alebo miechy.

 Príznaky

  • silná bolesť hlavy
  • stuhnutosť šije
  • horúčka
  • neznášanlivosť svetla
  • vracanie
  • poruchy vedomia

 Diagnostika

 Pri podozrení na meningitídu treba vždy rýchlo konať a zabezpečiť adekvátne vyšetrenia. Odoberie sa krv na zápalové markery – CRP, krvný obraz. Diagnóza sa definitívne potvrdí lumbálnou punkciou a následným vyšetrením mozgomiešneho moku. Punkcia sa vykonáva pod lokálnou anestéziou, ihla sa vpichne v oblasti krížov do miechového kanála. V moku sa potom vyšetruje prítomnosť patogénu, farba a ďalšie biochemické parametre.

Terapia

 Keďže bakteriálna meningitída je život ohrozujúce ochorenie, s terapiou je nutné začať čo najskôr – do 30 minút po lumbálnej punkcii. Podávajú sa antibiotiká intravenózne, prvotne podľa skúsenosti, podľa veku a podľa toho, či by príčinou mohlo byť poranenie hlavy. Potom, ako sa vyšetrí mozgomiešny mok sa nasadia antibiotiká cielene na zistený patogén, ak ide o baktérie. Liečba antibiotikami trvá približne 14 dní. Ďalej sa podáva liečba znižujúca opuch- manitol, kortikoidy. Dôležitý je kľud na lôžku, možno podať lieky proti bolesti a horúčke.

Pri vírusovej meningitíde je priebeh menej rizikový z hľadiska vážnych komplikácii. Vyžaduje iba podpornú liečbu. Môžu sa podať antivirotiká, ale vo väčšine prípadov ochorenie odoznie samo po dostatočnom pokoji na lôžku a symptomatickej liečbe.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!