Legionárska choroba

Závažnejšia až život ohrozujúca pneumonická forma súvisiaca s pobytom jedinca vo vode v prírodných tokoch, ale najmä v človekom vytváraných ekosystémoch (vodovodné systémy, klimatizačné jednotky, hydroterapeutické zariadenia, vlhké kompostoviská a pod.). Legionella je vnútrobunkový parazit, ktorý vniká do ľudských buniek, kde sa naďalej množí. Táto baktéria napáda dýchacie cesty a spôsobuje akútny zápal pľúc, ktorý môže pretrvávať týždne. K nákaze dochádza vo väčšine prípadoch vdýchnutím vzduchu obsahujúceho legionelly v drobných kvapôčkach vody (aerosól). Ten sa tvorí všade tam, kde tečie alebo sa mieša voda, prípadne je generovaný mechanickými zariadeniami. Pitím vody sa toto ochorenie nešíri. Baktéria obľubuje teplú vodu, kde sa ďalej rozmnožuje. Môže sa vyskytovať v mnohých bežne dostupných zariadeniach okolo nás, ako napríklad bojlery, sprchy, fontány, ale aj klimatizácie. Nájdeme ich tiež v nádržiach, v mori, vo vlhkej pôde. Zvyčajne sa nachádza aj na miestach, ako sú hotely, nemocnice alebo kancelárske budovy, kde kontaminuje spomínané klimatizácie alebo sprchy, ktoré sa dlhý čas nepoužívajú. Baktérie sa rozmnožujú pri teplotách od 20 do 50 stupňov Celzia. Inkubačná doba, teda doba od nakazenia po prvé príznaky, je 2 až 10 dní

PRÍZNAKY

  • slabosť, bolesť hlavy a svalov
  • vysoká horúčka a zimnica
  • suchý kašeľ 
  • niekedy vykašliavanie krvi 
  • ťažkosti s dýchaním, bolesť na hrudníku 
  • hnačka (25-50% prípadov) 
  • zvracanie, nevoľnosť (10 – 30% prípadov) 
  • zmätok a delírium (50% prípadov) 
  • zlýhanie obličiek 
  • hyponatriémia

RIZIKOVÉ SKUPINY

Pre vyššie percento  zdravých ľudí nepredstavuje baktéria vážne ohrozenie. Problém môže nastať v prípade oslabenia imunitného systému, prípadne ak je jedinec vystavený extrémnemu množstvu baktérií. Viac ohrození sú ľudia nad 40 rokov a seniori, pacienti  po operácii – najmä po transplantáciách, kedy užívajú lieky potláčajúce reakcie imunitného systému. Prevencia tu hrá kľúčovú úlohu a spočíva v dodržiavaní správnej životosprávy – ľahká a vyvážená strava, primeraná fyzická aktivita, dostatok spánku, odpočinok, eliminácia stresu a zásadne nefajčiť.

DIAGNOSTIKA & LIEČBA

Diagnostika sa opiera predovšetkým o špecifické laboratórne testy a epidemiologickú anamnézu (expozícia vody). Pri podozrení na legionárske ochorenie sa pri epidemiologickom vyšetrení pátra po faktoroch prenosu kultivačným vyšetrením vzoriek vôd z vodovodnej siete (zásobné tanky teplej úžitkovej vody, ústia siete), z klimatizačných jednotiek (chladiace veže, práčky vzduchu), z bazénov, zo zariadení hydroterapie a termálnych vôd. V niektorých prípadoch sa na vyšetrenie vôd používa aj PCR.

Rýchla diagnostika a liečba sú pre záchranu života pacienta často rozhodujúce. Základom liečby sú makrolidové antibiotiká, pôvodne erytromycín, počas 3 týždňov . Väčšina pacientov, ktorí sú adekvátne liečení  a sú bez závažných rizikových faktorov do 5 – 7 dní vyzdravie. Regresia pľúcneho nálezu a ústup klinického obrazu infekcie aj po liečbe sú pomalé, pomerne dlho pretrvávajú funkčné poškodenia pľúc.

U pacientov s imunodeficitom alebo rizikovými faktormi máva infekcia často veľmi
dramatický priebeh, dochádza k rozvoju septického syndrómu a multiorgánovému zlyhávaniu
a bez včasnej kauzálnej terapie môže viesť veľmi rýchlo k smrti.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!