Koloidné striebro

Toto označenie v sebe skrýva maličké častice striebra, ktoré sa napríklad vo vode rovnomerne rozptýlia no nerozpustia. Vzhľadom ki ich elektrickému náboju sa tieto čiastočky akoby vznášali vo vode ako tzv. koloidy. Takýto roztok sa dá pripraviť mechanickým, elektrolytickým alebo chemickým spôsobom. Koncentrácia koloidného striebra sa uvádza v ppm (parts pro million – častíc na milión iných častíc), čo znamená častice striebra v pomere k množstvu vody.

ZNÁME UŽ ODDÁVNA

O blahodárnom účinku striebra sa vedelo alebo aspoň tušilo už v staroveku. Kedysi sa napríklad do fľaše s mliekom vložil kus striebra, aby sa dlhšie uchovalo a usmrtili sa choroboplodné zárodky. Rovnako sa používalo na odvádzanie škodlivín a pri kašli. V prvej polovici 20. storočia sa pokúšali využiť jeho účinok proti infekciám, čo stroskotalo na tom, že náklady na výrobu boli privysoké a nepodarilo sa dosiahnuť presvedčivú a nemennú akosť. V súčasnosti sa to vďaka pokroku vedy predsa len podarilo. Koloidnému striebru sa pripisujú pozitívne účinky pri ochoreniach vyvolaných baktériami a vírusmi, ako aj plesňami a parazitmi. Úspechy boli pozorované aj pri liečbe kožných ochorení, reumatoidnej artritíde, zápale očných spojiviek, hnačke, alergiách a neurodermitíde.  

NIE NESPOCHYBNITEĽNÉ

Použitie koloidného striebra v medicíne sa spochybňuje. Aj tu sa rôznia názory, pretože mechanizmus pôsobenia koloidného striebra na patogény sa ešte doteraz nepodarilo dôkladne vedecky zdôvodniť. Aby bola zaručená bezpečnosť, musí sa veľmi presne stanoviť dávkovanie. V opačnom prípade sa striebro v ľudskom organizme začne ukladať a bude spôsobovať škody.

POUŽÍVAŤ ROZVÁŽNE

Ani koloidné striebro rovnako ako antibiotiká nedokáže rozlíšiť „dobré“ a „zlé“ baktérie. Pri nepretržitej aplikácii vo vysoko koncentrovaných dávkach je pre fyziologické črevné baktérie škodlivé. Ak sa v krátkom čase usmrtí príliš veľa choroboplodných zárobkov, uvoľnia sa do tela ich jedovaté splodiny. To môže krátkodobo spôsobiť masívne zhoršenie problémov. Preto je dôležité súbežne podporiť aj vylučovacie orgány ako obličky, pečeň, pľúca a kožu. Pri nadmernej dávke môže dôjsť k slabosti, nevoľnostiam a závratom. Koloidné striebro by sa preto v začiatkoch malo podávať v malých dávkach a tie v priebehu troch dní pomaly zvyšovať. Vždy podľa koncentrácie určitého produktu je dávkovanie príliš odlišné. Nepoužívajte ho na vlastnú päsť, ale poraďte sa o jeho užívaní so svojim lekárom. V tehotenstve, u dojčiat a malých detí sa koloidné striebro používať nesmie.

NEVHODNÉ NA PREVENCIU

Používanie koloidného striebra na prevenciu sa neodporúča – imunitný systém by tak prišiel o možnosť sa vyrovnať s prenikajúcimi patogénmi vlastnými silami. Môže teda dôjsť k oslabenej imunite či dokonca k ochoreniam, pri ktorých sa imunita obráti proti vlastnému telu (autoimunitné ochorenia).

DBAŤ NA KVALITU

Nekvalitné preparáty môžu byť znečistené mikroorganizmami. V takomto prípade majú namiesto požadovaného antibiotického účinku výrazné vedľajšie účinky ako napríklad zošednutie pokožky. Pozitívny účinok sa dosiahne vďaka kvalite preparátu v spojení so zodpovedným užívaním a správnym dávkovaním. 

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!