Kardiostimulátor

Je umelý stimulátor srdcovej činnosti. V našom srdci pracuje aj prirodzený stimulátor, takzvaný sínusový uzol. Práve ten je v spojení s celým srdcom prostredníctvom akejsi káblovej siete. Práve ňou vysiela sínusový uzol malý elektrický impulz zakaždým, keď má nastať sťah srdcového svalstva. Implantácia kardiostimulátora  trvá zvyčajne menej ako jednu hodinu.

Implantácia – vsadenie do hrudníka

Prístroj sa spolu s baterkou voperuje pod kožu hrudníka, kde ho lekár môže i dodatočne nastaviť bez toho, aby musel uvažovať o nutnosti ďalšej operácie. Umelý kardiostimulátor sa môže aplikovať i pri akútnych stavoch ohrozenia života pacientov so srdcovými chorobami. V prípade, že srdce bije tak pomaly, že by moli byť ohrozené životne dôležité funkcie, môže lekár dráždením zrýchliť počet tepov natoľko, aby pacient prežil. Väčšinou sa však v takýchto prípadoch kardiostimulátor aplikuje natrvalo. Hlavné príčiny prečo naše srdce nedostáva potrebný podnet na sťah sú, keď sa samotný uzol, ako prirodzený stimulátor, nevysiela signály, alebo keď sa vysielané signály nedostávajú ďalej k srdcovému svalu. Tieto skutočnosti, samozrejme, ohrozujú život postihnutého, pretože srdce sa zastavuje a prestáva vháňať krv do telesných orgánov. Približne v priebehu troch sekúnd po zástave dochádza k bezvedomiu a o tri až päť minút ku začiatku nenávratného poškodenia mozgu.

Starostlivosť po implantácii

Po nasadení kardiostimulátora musia bezpodmienečne pacienti dodržiavať určité opatrenia. Ranu je dôležité udržiavať v suchu, teda je potrebné sa nesprchovať v danej oblasti a už vôbec nie kúpať. Miesto sa smie čistiť len jemne špongiou. Na ranu sa nesmú dávať žiadne krémy, telové mlieka, maste či prášky. Ak sa na mieste implantovaného miesta objavia opuchy či iné komplikácie, je nutné ihneď kontaktovať lekára. Rovnako tak pohyb po operácii je veľmi obmedzený no postupne sa horná časť tela, najmä ľavá ruka a rameno mali primerane zaťažovať podľa presných pokynov lekára. Je potrebné sa vyvarovať prudkým pohybom. Pacienti by mali nosiť voľné oblečenie, aby nedráždilo pokožku okolo prístroja. Počas prvých dvoch týždňoch sa na strane kardiostimulátora neodporúča vystierať ruku nad úroveň ramena.

Technika dnes je už natoľko pokročilá, že pacient nemusí mať s uložením a funkciou kardiostimulátora nijaké starosti. Môže však v ojedinelých prípadoch nastať aj moment, kedy sa prístroj pokazí:

  • srdcová sonda sa môže uvoľniť, čím sa preruší kontakt
  • v ojedinelých prípadoch prenikne sonda srdcovým svalom alebo spôsobí vzduchovú embóliu
  • dôjde k infekcii v mieste implantácie

Treba vždy pamätať, že nositelia sú ohrození silnými magnetickými poľami ( jeho činnosť môže ovplyvniť blízkosť vedenia vysokého napätia, rozhlasových vysielačov, alebo prístroje  s magnetickou rezonanciou). Takéto pole môže kardiostimulátor úplne vyradiť z prevádzky.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!