Hypertenzia – „tichý zabijak“

Čo je hypertenzia?

Hypertenzia je definovaná ako vysoký krvný tlak, fyzická sila, ktorá je vyvíjaná v tepnách, teda v cievach odvádzajúcich okysličenú krv zo srdca do celého organizmu. Zvýšený krvný tlak znamená, že srdce sa musí viac snažiť, aby napumpovalo dostatočné množstvo krvi.

Príznaky

Väčšina ľudí s hypertenziou nemusí mať žiadne príznaky, ktoré by naznačovali, že hodnoty krvného tlaku sú zvýšené, prípadne život ohrozujúce. Aj keď niektorí ľudia môžu mať v rannej fáze hypertenzie tupé bolesti hlavy, závrate, zmeny vo videní alebo krvácanie z nosa. Odhaduje sa, že 1 z každých 5 ľudí s vysokým krvným tlakom si ani nie je vedomý toho, že má tento významný rizikový faktor infarktu a mŕtvice.

 Čo spôsobuje hypertenzia?

Príčiny hypertenzie sú multifaktorálne, to znamená, že existuje niekoľko faktorov, ktorých kombinácia vedie k vysokému krvnému tlaku.

Existujú dva typy hypertenzie:

  1. primárna (esenciálna) – má tendenciu vyvíjať sa postupne v priebehu niekoľkých rokov
  2. sekundárna, ktorú môžu zapríčiniť niektoré druhy liekov a faktorov:

      –  abnormality tepien, čo má za následok zvýšenie tlaku v malých cievach

     –  narušená funkcia štítnej žľazy, obličiek, nádory nadobličiek, stav nervového systému, hladina hormónov v organizme

 Rizikové faktory

– vek

– genetická predispozícia hypertenzie

– nadváha, obezita

– vysoký príjem soli alebo precitlivenosť na soľ: k tomu dochádza najmä u starších ľudí, obéznych ľudí alebo u ľudí s poruchou funkcie obličiek, štítnej žľazy. Pri vysokom príjme sodíka sa začne zadržiavať v organizme voda a tým sa zablokuje zúženie tepien a rozširovanie žíl, čo zvyšuje krvný tlak

– nízky príjem draslíka, ktorý napomáha vyvážiť množstvo sodíka v bunkách

– nedostatok fyzickej aktivity

– požitie tabaku – nielen fajčením, ale aj žuvaním tabaku sa dokáže okamžite zvýšiť krvný tlak a chemické látky obsiahnuté v tabaku poškodzujú sliznicu na stenách tepien

– nadmerné požitie alkoholu

– niektoré chronické ochorenia môžu zvýšiť riziko vzniku hypertenzie

– stres môže viesť k dočasnému zvýšeniu krvného tlaku

 Komplikácie

Nekontrolovaný vysoký krvný tlak a komplikácie s vysokým krvným tlakom zvyšujú riziko vážnych zdravotných problémov a môžu spustiť ochorenie srdca, obličiek, kôrnatenie tepien (ateroskleróza), poškodenie mozgu (mŕtvica), oslabenie cievnej steny s jej následným vyklenutím a možným rizikom prasknutia (aneuryzma), metabolický syndróm, problémy s pamäťou alebo porozumením, či poškodenie očí.

 Zmenou životného štýlu na liečbu hypertenzie

Hypertenzia často pretrváva po celý život. Hodnoty vysokého krvného tlaku sa dajú regulovať zmenou nezdravého životného štýlu. Ak však táto zmena ešte nestačí, odporúčajú sa aj lieky, ktoré majú tento vysoký krvný tlak znižovať a tým pádom sa dá vylepšiť kvalita života.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!