Gynekomastia

Mužské prsné žľazy sú v porovnaní so ženskými zakrpatené. Tvorí ich len malé množstvo spojivového tkaniva s riedko roztrúsenými drobnými žliazkami bez vývodov. Za bežných okolností u mužov tieto žľazy nevyrastú, k rastu nie sú stimulované hormónmi. V niektorých prípadoch však k ich zväčšovaniu dôjsť môže, zároveň to aj môže poukazovať na nejaký zdravotný problém. Pojmom gynekomastia označujeme zväčšenie, respektíve zdurenie mužských prsných žliaz. K tomuto zväčšeniu dochádza v dôsledku bujnenia tkaniva prsnej žľazy, a to spravidla vplyvom hormónov v tele jedinca. U mužov môže vzniknúť prakticky bez ohľadu na vek, nakoľko za jej vznikom je množstvo príčin a faktorov odlišného charakteru. Niektoré z nich sú prirodzené, kedy je stav zväčšenia prsníkov u mužov len dočasný, iné sú ale vážnejšieho typu a charakteru. Ochorenie sa vyskytuje veľmi často. V dospelej populácii sa s ním stretneme u 30-40% mužov, u adolescentných chlapcov, je to zhruba 60-75%. Mierny nárast prsných žliaz v čase puberty je však bežný jav, ktorý zvyčajne nevyžaduje lekársky zásah a časom sám odznie. Výskyt gynekomastie nie je však iba estetickou záležitosťou, v zväčšených žľazách sa môžu objavovať cysty, ktoré neradno podceňovať. Karcinóm prsnej žľazy totiž nie je iba ženskou záležitosťou. Toto ochorenie sa vyskytuje síce len u malého percenta mužov, ale môže byť, často následkom neskorej diagnostiky, smrteľné.

SYMPTÓMY

  • bolestivosť (častejšie je však zväčšenie nebolestivé)
  • mierna citlivosť na pohmat
  • tuhosť žľazy, niekedy sú však žľazy na dotyk mäkké
  • niekedy začervenanie pokožky
  • výtok z prsníka (ojedinele)

DRUHY 

Existuje niekoľko typov gynekomastie, preto je potrebný názor odborníka na správne diagnostikovanie a liečbu ochorenia. Môže sa prejaviť symetrickým rastom alebo môže postihovať žľazy na hrudi jednotlivo. Vyskytuje sa v niekoľkých formách a okrem nežiaduceho vizuálneho stavu, sa môže často prejavovať bolesťou a tuhosťou v oblasti prsných žliaz. 

  • fyziologická gynekomastia – prechodne u novorodencov alebo v období puberty, tiež u starších mužov (najmä nad 60 rokov)
  • patologická gynekomastia – vznik z dôvodu viacerých vonkajších i vnútorných faktorov, môže ísť napríklad o príznak ochorenia

Muži, ktorých trápi gynekomastia sa môžu cítiť neatraktívne a problém ich môže dokonca obmedzovať v spoločenských a fyzických aktivitách. Väčšina pacientov sa pokúša spočiatku problém odstrániť  znížením telesnej hmotnosti. Avšak gynekomastia môže mať mnoho príčin ako hormonálne zmeny, zvýšený estrogén, nadmerný telesný tuk alebo genetická predispozícia.  Dôležité je uvedomiť si, že aj tento neduh je väčšinou liečiteľný a pacientom zvýši kvalitu života. Možností, ako riešiť problém s gynekomastiou, je niekoľko. Voľba by mala závisieť od príčiny, ale aj od aktuálneho stavu zdurenia prsnej žľazy. Poslednou možnosťou liečby gynekomastie je chirurgický zákrok. Ide o operáciu vykonávanú bežne v celkovej anestéze, kedy príde k odstráneniu celej zväčšenej prsnej žľazy z postihnutého prsníka alebo prsníkov. Konkrétne použitie operačnej techniky a jej postup závisia najmä od miery zväčšenia poprsia. Pooperačná rekonvalescencia trvá obvykle 2 až 3 týždne. V tomto období je dôležité menej namáhať prsné svalstvo. Po 6 až 8 týždňov je možné potom pristúpiť k postupnému zaťažovaniu svalov.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!