Glaukóm

Je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu, čo môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku. Terminálne poškodený zrakový nerv sa v minulosti oftalmológom javil ako zazelenaný – preto sa ľudovo označuje ako zelený zákal. Existuje viacero rizikových faktorov, pri ktorých sa predpokladá vplyv na rozvoj zeleného zákalu. V prvom rade ide o zvyšujúci sa vek. Glaukóm sa častejšie vyskytuje u jedincov po 40. až 50. roku života. Vo väčšej miere je ochorenie zaznamenané u žien. Vplyv tiež majú dedičné faktory – vyššie riziko je prítomné u jedincov, u ktorých sa v rodine toto ochorenie už vyskytlo. Medzi rizikové faktory je však radená aj cukrovka, kolísavý krvný tlak, fajčenie, úrazy oka, liečba kortikoidmi či iné očné poruchy a choroby. Napriek tomu, že glaukóm vzniká v drvivej väčšine v neskoršom veku, najčastejšie až v seniorskom, môže sa vyskytnúť aj u detí ako následok vrodenej chyby. Najmä u detí do jedného roka je obzvlášť nebezpečný, môže totiž zapríčiniť trvalú stratu zraku.

Príznaky zeleného očného zákalu

Mnoho foriem očného glaukómu nemá spočiatku žiadne špecifické varovné príznaky. Pacienti často zaregistrujú príznaky až v pokročilom vývojovom štádiu ochorenia, keď sú časti zrakového nervu už nenávratne poškodené. Pretože stratu zraku v dôsledku glaukómu nie je možné obnoviť, je dôležité pravidelne absolvovať preventívne očné vyšetrenia, ktoré zahŕňajú meranie očného tlaku. Ak je zelený zákal diagnostikovaný v počiatočnom štádiu, strata zraku sa môže spomaliť alebo sa mu dá zabrániť.  


Najčastejšie príznaky glaukómu v závislosti od typu a štádia sú:

 • zúženie zorného poľa
 • strata priestorového videnia
 • glaukómový záchvat – náhla a dočasná strata zraku
 • zahmlené videnie
 • svetloplachosť
 • bolesti hlavy najmä v oblasti očí
 • nevoľnosť
 • strata vizuálnej ostrosti

Formy zeleného zákalu

 • Primárny glaukóm s otvoreným uhlom 

Tento typ je najrozšírenejší, spočiatku však nemá nijaké výrazné príznaky a pacient si mnohokrát všimne problém až po odumretí značnej časti zrakových nervov a výrazného zúženia zorného poľa.

 • Primárny glaukóm s úzkym, resp. uzavretým uhlom 

Častejšie sa vyskytuje u ďalekozrakých očí, u ktorých sú anatomické pomery v oku veľmi úzke. Prvým prejavom býva tzv. glaukómový záchvat – spojený s prudkou bolesťou hlavy najmä v oblasti oka v dôsledku náhleho zvýšenia vnútroočného tlaku. Býva sprevádzaný sčervenením oka, rozmazaným videním, nevoľnosťou či vracaním a je potrebný okamžitý zásah lekára.

 • Kongenitálny glaukóm

Jedná sa o vrodený zelený zákal, pri ktorom je postihnuté oko dieťaťa zväčšené, citlivé na svetlo, slzí a rohovka je zakalená dosiva.

 • Sekundárny glaukóm 

Prítomnosť sekundárneho glaukómu je spôsobené zvýšením vnútroočného tlaku z dôvodu iného očného ochorenia,  po očnej operácii či úraze oka.

Neliečený zelený zákal môže viesť až k úplnej slepote. V prípade včasnej diagnostiky a správnej liečby je možné glaukóm zastaviť. Bohužiaľ, mnohí pacienti podstupujú nedostatočnú liečbu. Pri zložitých prípadoch glaukómu vykonávajú špecialisti v chirurgickú a laserovú liečbu. Glaukóm je vo svete po katarakte druhým najčastejším očným ochorením. Môže sa vyvíjať v oku aj niekoľko rokov bez akýchkoľvek príznakov a platí, že čím neskôr sa začne liečiť, tým je liečba komplikovanejšia. Najlepšou prevenciou sú tak pravidelné prehliadky u očného lekára. 

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!