Glaukóm alebo zelený zákal

Glaukóm je ochorenie prednej časti oka, kedy je porucha v prúdení komorového moku, ktorá sa v oku tvorí. Miestom tvorby je vráskovec, ktorý sa nachádza v okolí šošovky, tekutina odtiaľ ďalej prúdi okolo dúhovky a cez tzv. Schlemmov kanál do ciev na povrchu očnej gule. Ak je za určitých podmienok zamedzené toto prúdenie, zvyšuje sa vnútroočný tlak. Vyšší tlak sa z predného segmentu oka prenáša aj na vzdialenejšie štruktúry ako je optický nerv a vedie tak k poruchám videnia.

 Delenie

Glaukóm s uzavretým uhlom, tzn. že nie je žiadny priestor medzi dúhovkou a rohovkou, kadiaľ normálne odteká tekutina cez kanál do ciev na povrchu očnej gule

Glaukóm s otvoreným uhlom (chronický)- uhol resp. spomínaný priestor je zúžený, ale priechodný

Vrodený glaukóm
Príčiny

  • sekundárny glaukóm (poranenie oka, popálenia, poleptania, iridocyklitída, zmeny na šošovke, krvácanie, mozgové nádory, hydrocefalus)
  • primárny glaukóm (príčina nejednoznačná)

Príznaky chronického glaukómu s otvoreným uhlom

  • problémy so zaostrovaním, pri čítaní, bolesti hlavy
  • postupujúca strata zraku- výpadky zorného pola- polmesiačikovité výpadky, koncentrické zužovanie zorného pola (strata periférneho videnia)
  • zvýšený vnútroočný tlak
  • nebolestivý stav

Diagnostika

 Lekár vykoná vyšetrenie zrakovej ostrosti- pacient číta z cca 5-6 metrov a ďalej zhodnotí periférne videnie pri perimetrickom vyšetrení. Odmeria sa vnútroočný tlak. Dôležité je vyšetriť očné pozadie oftalmoskopom po rozkvapkaní s rozšírenými zrenicami. Pozorujú sa zmeny na optickom nerve a zmeny sietnice.

Liečba

 V liečbe sa podávajú lieky na zníženie produkcie komorového moku- betablokátory a krátkodobo spolu s blokátorom karboanhydrázy – acetazolamidom. Odtok komorového moku zlepšuje pilokarpín, prípadne manitol. Kontraindikované sú lieky s obsahom atropínu a všetky, ktoré zvyšujú vnútroočný tlak.

Ak farmakologická liečba nezlepšuje stav, pristupuje sa k chirurgickému riešeniu. Prvou voľbou je laserová iridotómia, pri ktorej sa zruší uzavretie uhla napríklad odstránením zrastov. Ak stav rohovky neumožňuje laserový výkon, pristúpi sa k iridektómii, odstráneniu časti dúhovky, kedy sa nielen odstráni blok, ale vytvorí sa aj priamo priechod pre komorový mok. Výsledky operácie bývajú pozitívne, stav sa však často môže opakovať.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!