Geriatrická krehkosť – sarkopénia

Sarkopénia je geriatrický syndróm, pričom slovo sarkopénia pochádza z gréckeho slova, ktoré znamená „chudobu mäsa“, teda stratu svalovej hmoty, sily a funkcie u seniorov, spôsobenú bežným starnutím. Má vysoký klinický dopad a taktiež aj vplyv na kvalitu života, pretože toto ochorenie vedie k poklesu mobility a tým pádom k nezávislosti seniorov, ovplyvňuje telesnú rovnováhu, chôdzu a celkovú schopnosť vykonávať úlohy každodenného života. Avšak štúdie preukazujú, že sarkopénia je reverzibilnou príčinou invalidity.

Strata svalových vlákien začína so stratou motorických neurónov, ktoré odumierajú s pribúdajúcim vekom, čo vedie k denervácii svalových vlákien v motorickej jednotke, čo ďalej zapríčiní atrofiu a zníženie svalovej hmoty.

Pokles kostrovej svalovej sily sa zrýchľuje s pribúdajúcim vekom. Postihuje 10 % až 50 % ľudí vo veku nad 60 rokov. Môže dôjsť k strate približne 45 % až 50 % vo veku 75 až 85 rokov a viac ako 55 % vo veku nad 85 rokov.

Príčiny sarkopénie

Príčiny sarkopénie sú početné, komplexné a multifaktoriálne.

Faktory, ktoré sú zapojené do rozvoja tohto ochorenia zahŕňajú zníženie fyzickej aktivity, zníženie koncentrácie androgénov (steroidných hormónov), nutričné nedostatky (predovšetkým bielkovín a vitamínu D), chronický zápal, rezistenciu na inzulín a rad ďalších faktorov. Je dôležité, že aj kachexia (telesná ochablosť, podvýživa) môže taktiež prispieť ku sarkopénii. Vo všeobecnosti možno povedať, že najprominentnejšou príčinou sarkopénie je svalová nečinnosť. Cvičenie (svalová kontrakcia) spôsobuje uvoľňovanie rastových faktorov, ktoré aktivujú tvorbu bielkovín, čo vedie k regenerácii svalov. Všetky tieto procesy sú však menej aktívne pri starnutí.

Rizikové faktory
Medzi hlavné rizikové faktory sarkopénie patria:

  • starnutie
  • podvýživa
  • nedostatok fyzickej aktivity
  • vážne zdravotné problémy (ochorenie srdca, zlyhanie obličiek, cukrovka predovšetkým u starších mužov)

Liečba sarkopénie
Pri liečbe tohto ochorenia je dôležité:
1. vykonávať špecifické cvičenia, ktoré by mali zahŕňať všetkých päť foriem cvičenia, pri ktorých sa zachová:

  • vytrvalosť
  • odpor
  • vyváženosť
  • správne držanie tela
  • flexibilita

Vodné cvičenia sú veľmi efektívne najmä u ľudí s artritídou. Je však dôležité, aby boli seniori pri vykonávaní týchto cvičení podporovaní svojimi blízkymi, aby sa zvýšila ich spontánna fyzická aktivita.

2. uživať anabolické steroidy, denné užívanie vitamínu D
3. podporovať dostatočný kalorický príjem s primeraným množstvom bielkovín obohatených o srvátkové bielkoviny a svalové bielkoviny
4. ak má pacient hypertenziu, kongestívne zlyhanie srdca alebo cukrovku, je dôležité užívať ACE inhibítory, pretože tieto látky dokážu zvyšovať svalovú silu.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!