Geriatrická astma

Astma je charakterizovaná zápalom dýchacích ciest, čo vedie k dočasnému zúženiu dýchacích ciest. U seniorov ovplyvňuje kvalitu života a v bežnej klinickej praxi je nedostatočne diagnostikovaná. Astma môže byť spôsobená rôznymi podnetmi, akými sú alergény alebo dráždivé látky, ktoré sú vdychované do pľúc, čo vedie k dýchavičnosti, tlaku na hrudi a ku kašľu. Postihuje ľudí všetkých vekových kategórií. Bežne sa vyskytuje aj u ľudí starších ako 65 rokov a môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. Viaceré pozorovacie štúdie ukázali, že starší ľudia s astmou majú vyššiu mieru alergickej senzibilizácie a výrazne horšiu kvalitu života v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Astma môže byť oveľa nebezpečnejšia u starších ľudí, pretože sú náchylnejší k respiračným zlyhaniam a to aj pri slabšej forme. Je dokázané, že starší pacienti s miernymi astmatickými záchvatmi majú rovnakú úroveň priebehu ochorenia ako bývajú dýchacie ťažkosti mladších pacientov s astmou vážnejšej formy. Na rozdiel od ochorenia u mladších ľudí, sa u astmy u starších objaví dočasné zlepšenie choroby. Skôr je však pravdepodobné, že zostanú prejavy astmy závažné, niekedy až smrteľné.

Príznaky

Medzi bežné príznaky astmy u seniorov patria:

 •            dýchavičnosť pri námahe (môže, ale nemusí byť prítomná)
 •            často sa opakujúci kašeľ, najmä suchý
 •            tlak na hrudníku

Avšak tu je dôležité pripomenúť, že príznaky kašľa a dýchavičnosti môžu byť tiež známkou nežiaducich účinkov liekov, ktoré sú často seniorom predpísané (ako ACE inhibitory), ktoré môžu spôsobiť chronický kašeľ.

Existuje niekoľko závažných príznakov, ktoré sa vyskytujú pri zhoršení astmy:

 •            zvýšená dýchavičnosť a zvýšený tlak na hrudi alebo sipot
 •            zníženie maximálneho výdychu
 •            zvýšené používanie inhalátora
 •            časté budenie sa počas noci vďaka príznakom astmy
 •            potreba pre akútnu starostlivosť
 •            znížená schopnosť reagovať na lieky
 •            perzistenica príznakov napriek liečbe
 •            zníženie kvality života vzhľadom k príznakom

Starší pacienti, ktorí majú astmu, môžu byť zaradení do dvoch skupín:

1.   tí, ktorým bola astma diagnostikovaná už v detstve a niesli si diagnózu niekoľko desaťročí  (dlhotrvajúca astma)

2.     tí, ktorým bola astma diagnostikovaná až v neskoršom veku (neskorý nástup)

Pri pokuse o diagnózu astmy u seniorov je potrebné vziať do úvahy aj iné ochorenia, akými sú: chronická obštrukčná choroba pľúc, kongestívne srdcové zlyhanie, aspiračné syndrómy, rakovina pľúc, pľúcna embólia, pľúcna hypertenzia, dysfunkcia hlasiviek a mnohé ďalšie.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!