Feochromocytóm

 Feochromocytóm je tzv. neuroendokrinný nádor, ktorý vzniká z buniek drene nadobličky. Nadoblička je malý párový orgán uložený na hornom póle obličiek. Jej štruktúru tvorí kôra a dreň. V kôre sa tvoria mineralokortikoidy a glukokortikoidy, ktoré riadia metabolizmus a hospodárenie s minerálmi a tiež pohlavné hormóny. V dreni sa tvoria katecholamíny – adrenalín a noradrenalín. Tieto hormóny sú tiež prenášačmi informácii o nervových vzruchoch, preto sa feochromocytóm označuje za neuroendokrinný nádor a práve tieto hormóny sa tvoria v nadmernom množstve.

 Príčina

Vo väčšine prípadov je príčina vzniku nádoru neznáma, ide o pôsobenie rôznych faktorov ako je to pri iných onkologických ochoreniach. Môže ísť o vplyvy prostredia, životný štýl a iné pridružené ochorenia. Na druhej strane asi 25% prípadov sa spája s vrodenou predispozíciou, teda s určitou mutáciou v genetickom kóde a výskyt môže byť aj v rodine. Určite však neexistuje jeden gén, kedy by sa na základe jeho poruchy dala vypočítať pravdepodobnosť vzniku ochorenia.

Často sa vyskytuje ako súčasť tzv. MEN 2 syndrómu, teda syndrómu mnohopočetných endokrinných neoplázii (spolu s adenómom prištítnych teliesok, karcinómom štítnej žľazy).

 Príznaky

 Veľké množstvo príznakov vyplýva zo zvýšeného vyplavovania hormónov sympatikového nervového systému do obehu.

  • zvýšený krvný tlak, zároveň ortostatická hypotenzia- zníženie tlaku pri náhlom postavení až s pocitom na odpadnutie
  • zrýchlený pulz
  • búšenie srdca, tras rúk
  • úzkosť pripomínajúca panický atak
  • nadmerné potenie
  • bolesti hlavy
  • úbytok hmotnosti
  • bledosť, zvýšená citlivosť kože
  • bolesti v oblasti bočnej až zadnej strany trupu okolo obličiek

Diagnostika

 Zvyčajným postupom je odber krvi alebo 24-hodinový zber moču, odkiaľ sa následne stanovia hladiny katecholamínov a metanefrínov, čo sú produkty metabolizmu katecholamínov. Pri podozrení na feochromocytóm je pacient odoslaný na vyšetrenie magnetickou rezonanciou, prípadne na scintigrafické vyšetrenie kde sa definitívne potvrdí prítomnosť tumoru.

Liečba

 Liečbou prvej voľby je chirurgické odstránenie tumoru laparoskopicky alebo klasickým prístupom pri nádoroch väčších rozmerov. Niekedy treba pristúpiť k odstráneniu celej žľazy. Pred chirurgickým odstránením sa podávajú lieky, ktoré opačne pôsobia na miesto účinky katecholamínov a tiež betablokátory.

 Po úspešnom odstránení nádoru sa krvný tlak upraví a pacienti sa dožívajú normálneho veku.

 

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!