Emfyzém (rozdutie pľúc)

Emfyzém je chronické ochorenie pľúc, pri ktorom sa znižuje výmena vzduchu v pľúcach v dôsledku zväčšenia, ale zároveň zníženia počtu prírodných vzdušných priestorov v pľúcach, takzvaných pľúcnych mechúrikov. Tkanivo obklopujúce pľúcny mechúrik stráca pružnosť natoľko, že vzdušné priestory už nemôžu expandovať a zmenšovať sa ako obvykle a tým pádom sa znižuje aj odvádzané množstvo kyslíka z pľúc do krvného riečišťa. Pri výdychu poškodené pľúcne mechúriky nefungujú správne a starý vzduch ostane ako keby v pasci, takže neostáva žiaden priestor pre vstup čerstvého vzduchu bohatého na kyslík. Preto dochádza k ťažšiemu dýchaniu. Emfyzém je jedno z niekoľkých ochorení, ktoré sú spoločne označované ako chronická obštrukčná choroba pľúc.

Príznaky

Rozdutie pľúc môžete mať po mnoho rokov bez toho, aby ste si to všimli, bez akýchkoľvek príznakov. Hlavným príznakom emfyzému je dýchavičnosť, ktorá zvyčajne začína postupne. Môžete sa vyhýbať takým činnostiam, ktoré spôsobujú krátky a rýchly dych, takže tento príznak sa nestane viditeľným problémom kým Vám nezačne zasahovať do každodenných činností. Rozdutie pľúc nakoniec spôsobí dýchavičnosť aj keď ste v kľudovom režime.

Emfyzém sa však vyvíja postupne až do dosiahnutia kritickej úrovne. Väčšina ľudí spočiatku ignoruje zmeny, ktoré v sebe zažívajú. Prvým príznakom môže byť kašeľ, ktorý začína niekoľko rokov po chronickej expozícii dráždivými látkami. Potom môže dôjsť k spomínanej dýchavičnosti, najmä pri namáhavých činnostiach. S postupujúcim rozdutím pľúc sa príznaky zhoršujú. Kašeľ sa stáva veľmi závažným, dýchanie sa stáva stále ťažším, ktoré je sprevádzané piskotom. Môžu sa objaviť mdloby, či zvracanie. U starších ľudí postupujú príznaky rýchlejšie.

 Príčiny a rizikové faktory

  1.  fajčenie je príčinou číslo jedna pri vzniku emfyzému. Fajčenie je zodpovedné za 80 až 90% prípadov chronickej obštrukčnej choroby pľúc vrátane rozdutia pľúc. Horiaca cigareta vydáva viac ako 4000 rôznych chemických látok, z ktorých sú mnohé karcinogénne alebo inak toxické pre živé tkanivá.
  2.  požívanie alkoholu
  3.  infekcie dýchacích ciest (bronchiálna alebo pľúcna infekcia) môžu taktiež zničiť pľúcne tkanivo a tým prispieť k rozvoju alebo zhoršeniu emfyzému. Rovnako s emfyzémom sa zvyšuje pravdepodobnosť infekcie.
  4. starnutie prirodzene prináša zmeny na pľúcach a pľúcnych mechúrikoch aj u nefajčiarov. Strata elasticity sa môže stať nakoniec natoľko závažnou, že to môže byť klasifikované ako rozdutie pľúc. Preto jedným z rizikových faktorov rozvoja emfyzému je vek viac ako 65 rokov.
  5.  pohlavie – muži sú viac ohrozenou skupinou ako ženy
  6.  anamnéza pľúcnych problémov z detstva
  7.  znečistenie ovzdušia môže tiež dráždiť pľúca a spôsobiť emfyzém, hoci znečistenie samo o sebe je len zriedka príčinou

 Komplikácie
Ľudia, u ktorých sa objaví rozdutie pľúc, sa zvyšuje pravdepodobnosť rozvoja:

  •  zlyhania pľúc (pneumotorax), ktoré môže byť život ohrozujúce, keď je závažné rozdutie pľúc, pretože funkcia pľúc je už tak ohrozená. Býva to nezvyčajné, avšak vážne, keď už k tomu dôjde
  •  problémov so srdcom, kedy emfyzém môže zvýšiť tlak v cievach, ktoré spájajú srdce a pľúca. To môže spôsobiť vážny stav, v ktorom časť srdca expanduje a oslabí sa.
  •  veľké diery v pľúcach (obrie pľuzgiere) – u niektorých ľudí s emfyzémom sa rozvíjajú prázdne medzery v pľúcach nazývané pľuzgiere, ktoré môžu byť tak veľké ako polovica pľúc.

 

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!