Dyspepsia

Je odvodená od gréckych slov dys a pepteín, čo znamená zlé trávenie. Ide o súbor tráviacich ťažkostí, ktoré môžu byť prejavom rôznych chorôb najmä gastrointestinálneho traktu (tráviacej sústavy). Môže to byť dôsledok gastrointestinálnych chorôb, ale aj sprievodný jav iných ochorení. Podľa toho, kde sa dyspepsia lokalizuje, ju rozdeľujeme na hornú, kedy problémy vznikajú v oblasti žalúdka a dolnú, kedy problémy postihujú črevá (črevná dyspepsia). U ľudí sa môžu prejavovať rozličné príznaky. Tie sa zvyčajne stupňujú počas dňa a spravidla ustupujú v noci. Prípadne sa objavujú zriedka a vyskytujú sa obdobia zhoršenia prejavov striedané s obdobiami bez príznakov. 

SYMPTÓMY

·  bolesť na rôznych miestach v bruchu  

·  bolesť na hrudi

·  pocit plnosti , nedostatočného trávenia, strava ostáva dlho ležať v žalúdku  

·  nutkanie na zvracanie, pocity plávajúceho žalúdka  

·  pálenie záhy, grganie, plynatosť 

·  zápcha alebo hnačka

·  zmena frekvencie stolice, časté a nutkavé vyprázdňovanie 

DIAGNOSTIKA

Dôkladná anamnéza je základom pre správne stanovisko. Diagnostika sa zameriava najmä na symptómy a vylúčenie primárnej, alebo sekundárnej príčiny. Zisťujú sa charakteristické prejavy a časový priebeh ku psychickej a fyzickej záťaži. Preverí sa súčasná liečba a liekové interakcie, ktoré by mohli zapríčiniť zažívacie problémy, miera rizika malignity, informácia o predchádzajúcich ochoreniach. Do úvahy sa berie vek pacienta, nejasné chudnutie, zmeny vo vyprázdňovaní, mierne zvýšenia teploty, nejasné malabsorbcie (poruchy trávenia a vstrebávania živín). 

LIEČBA

Liečba je komplexná a zahŕňa nastavenie správnych stravovacích návykov, medikamentóznu liečbu a psychoterapiu. Okrem toho sa odporúča viesť si denník, ktorý pomáha identifikovať pôvod ťažkostí (stres, stravovacie návyky, užívanie liekov). K zmene stravovacích návykov by sa malo postupovať po krokoch. Dôležité je častejšie prijímanie stravy rozdelenej na menšie porcie. Odporúča sa vyhýbať pitiu alkoholu, fajčeniu a niekedy určitým typom jedla. Lieky využívané na terapiu ovplyvňujú kyslosť žalúdočnej šťavy a pohyby tráviaceho traku. Prognóza pre pacientov s  dyspepsiu je priazniváčo sa týka úmrtnosti a tiež odráža vzťah kvality pacientovho života v korelácii s vymiznutím, či zotrvávaním bolestivých, až dyskomfortných pocitov ochorenia, ktoré podmienilo vznik dyspepsie.

ČO MÔŽEME UROBIŤ SAMI

– zmeniť životosprávu a eliminovať rôzne škodlivé návyky (studená strava, nepravidelná strava)

– zaviesť naopak pestrú stravu, ktorá obsahuje v správnom pomere všetky základné živiny (dostatok surovej zeleniny, ovocie, nie príliš mastné jedlá, dostatok tekutín)

– konzumovať jedlo častejšie v menších dávkach, striedmo požívať dráždivé jedlá, alkohol a kávu, jesť pomaly, nie hltavo, stravu dôkladne požuť

– dopriať si ľahkú večeru, jesť minimálne 3 hodiny pred spaním, dožičiť si kvalitný a pravidelný spánok, pred spaním sa uložiť tak, aby bola hlava vyvýšená

– nosiť voľnejšie oblečenie, namiesto upnutého, ktoré sťahuje

– snažiť sa udržiavať v priaznivej fyzickej, ako i duševnej kondícii, pokúsiť sa eliminovať stres 

Ak sa dyspepsia prejaví iba zriedka, príznaky by mali po homeopatickej liečbe rýchle ustúpiť. Ak pretrvávajú, alebo majú chronický charakter, treba problém prekonzultovať s lekárom.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!