Connov syndróm

Túto vzácne sa vyskytujúcu chorobu, označovanú aj ako primárny aldosterónizmus, objavil v roku 1955 americký vedec Jarome Conn. Ide o hormonálnu poruchu, ktorá je dvakrát častejšia u žien než u mužov. Zvýšená produkcia hormónu aldosterónu v kôre nadobličiek spôsobuje zvýšenie krvného tlaku a poruchy látkovej premeny minerálov (sodíka, draslíka a vápnika). Postihnutý sa často cíti unavený, máva časté záchvaty svalovej ochabnutosti a závraty. Trpí aj nepríjemnými pocitmi smädu a vylučuje veľké množstvo zásadito reagujúceho moču. Ďalej sa objavujú bolesti hlavy, brnenie okolo úst a na končatinách, zvyšuje sa krvný tlak a nastávajú poruchy srdcového rytmu. Príčinou Connovho syndrómu je teda zvýšená produkcia hormónu aldosterónu. Tá je najčastejšie spôsobená nezhubným nádorom kôry nadobličiek (adenóm), menej často potom zmnožením tkanív kôry (hyperplázia) a ešte vzácnejšie zhubným nádorom týchto miest. Regulácia vylučovania rôznych hormónov kôry nadobličiek, ako aj ich vplyvu na naše telo, je presne riadená. Chyba v celom tomto komplexnom mechanizme sa veľmi rýchlo prejavuje mnohými už spomínanými príznakmi. Hneď ako spozorujeme časté močenie s odchodom veľkého množstva moču, brnenie končatín a silné pocity únavy je nutné vyhľadať lekára. Prvým krokom bude kontrola krvného tlaku, ktorý býva v tomto prípade zvýšený. Dôležité je teda dostať hypertenziu pod kontrolu pomocou vhodných liekov. V prípade, že v kôre nadobličiek bol zistený nádor, je nevyhnutné ho operatívne odstrániť. Ešte pred samotnou operáciou sa musí upraviť hospodárenie organizmu s minerálnymi látkami. Pacient musí byť nevyhnutne pod dohľadom lekára najmä počas liečby zvýšenými dávkami draslíka. Ak je príčinou zvýšenej tvorby aldosterónu hyperplázia, nutná je trvalá medikamentózna liečba, ktorá blokuje jej účinky. Priebeh choroby býva rôzny. V prípade, že nádor produkuje veľké množstvo hormónu, prejavuje sa ochorenie vo veľmi krátkom čase. Znížené vylučovanie sodíka vedie k zadržiavaniu  vody v tele, zväčšenie objemu v krvi a presiaknutiu kože. Tým stúpa krvný tlak. Pacient cíti neustály smäd a následne veľa močí. Znížená hladina draslíka sa prejavuje rôzne – od zápchy cez svalovú slabosť až k poruchám srdcového rytmu. Na toto ochorenie sa často príde u pacientov s vysokým krvným tlakom, ktorí nedostatočne reagujú na bežnú liečbu. Connov syndróm nie je nebezpečný, avšak len v prípade, že sa včas podchytí a lieči. Neliečené ochorenie môže viesť k život ohrozujúcemu metabolickému rozvratu, k zlyhaniu obličiek a následne k smrti. V prípade tejto diagnózy neexistujú nijaké preventívne  opatrenia. Jediné, čo je možné urobiť, je absolvovanie pravidelných lekárskych vyšetrení, ktoré by rodiacu sa chorobu odhalili v jej rannom štádiu.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!