Čo je Guillain-Barrého syndróm

Guillain-Barrého syndróm alebo GBS je ochorenie, pri ktorom imunitný systém organizmu „útočí” na periférny nervový systém. Hoci je tento syndróm zriedkavým ochorením (postihuje zhruba dve osoby zo 100 000), je najčastejšou príčinou akútneho neuromuskulárneho ochrnutia na svete. Slabosť a brnenie v končatinách sú zvyčajne prvými príznakmi. Tieto pocity sa môžu rýchlo šíriť až sa nakoniec paralyzuje celé telo. Presná príčina Guillain-Barrého syndrómu je neznáma, pričom porucha sa objaví niekoľko dní až týždňov, avšak často mu predchádzajú infekčné ochorenia, ako je napríklad infekcia dýchacích ciest alebo tráviaceho traktu.

Príznaky

Guillain-Barrého syndróm sa prejavuje brnením a slabosťou, ktoré začínajú v nohách a postupne sa šíria do hornej časti tela a paží. Približne u 10% ľudí s touto poruchou začínajú tieto príznaky v rukách alebo tvári. Ako tento syndróm postupuje, tak sa svalová slabosť môže vyvinúť až do ochrnutia.

Príznaky vo všeobecnosti môžu zahŕňať:

 •               pocity brnenia
 •               slabosť v nohách, ktorá sa šíri do hornej časti tela
 •               nestabilná chôdza alebo neschopnosť chodiť po schodoch
 •               problémy s mimikou tváre, žuvaním alebo prehĺtaním
 •               silná bolesť, ktorá sa môže prejavovať ako kŕč
 •               problémy s ovládaním močového mechúra, či funkciou čriev
 •               nízky alebo vysoký krvný tlak
 •               ťažkosti s dýchaním

Ľudia s Guillain-Barrého syndrómom zvyčajne vykazujú ich najvýraznejšie oslabenie v priebehu dvoch až štyroch týždňov od začatia príznakov.

 Vplyv Guillain-Barrého syndrómu na organizmus

V prípade Guillain-Barrého syndrómu začne imunitný systém ničiť myelínové pošvy, ktoré obklopujú axony (výbežky nervových buniek) mnohých periférnych nervov alebo aj samotných axonov.

Za normálnych okoloností myelínové pošvy obklopujúce axon urýchľujú prenos nervových signálov a umožňujú prenos signálov na dlhé vzdialenosti. Za prítomnosti tohto ochorenia kedy sú tieto myelínové pošvy poškodené, respektíve degradované, nervové signály sa neprenášajú efektívne. To je dôvod, prečo svaly strácajú schopnosť reagovať na príkazy z mozgu. Alternatívne, mozog môže prijať nevhodné signály, ktoré vedú k brneniu alebo k bolestivým pocitom, parestézii.

 Rizikové faktory

Guillain-Barrého syndróm môže mať vplyv na všetky vekové skupiny, ale riziko sa zvyšuje napríklad pri:

 •               mužoch
 •               starších dospelých
 •               tento syndróm môže byť vyvolaný najčastejšie druhom baktérií, ktoré sa často nachádzajú v nedostatočne tepelne spracovanej hydine
 •               víruse chrípky, HIV

Komplikácie

Guillain-Barrého syndróm postihuje nervy. Vzhľadom k tomu, že nervy ovládajú pohyby a telesné funkcie, tak u ľudí s týmto syndrómom môže dôjsť k:

 •               dýchacím ťažkostiam – slabosť alebo až ochrnutie sa môže šíriť do svalov, ktoré ovládajú dýchanie. V takomto prípade sa jedná o potenciálne fatálne komplikácie. Až 30% ľudí s Guillain-Barrého syndrómom potrebujú dočasnú pomoc pri dýchaní, pokiaľ sú hospitalizovaní v nemocnici,
 •               zostatkovej necitlivosti, pretože väčšina ľudí s Guillain-Barrého syndrómom sa úplne uzdraví alebo má len malé reziduálne slabosti, necitlivosti, či brnenie,
 •               problémom so srdcom a krvným tlakom – kolísanie krvného tlaku a nepravidelný srdcový rytmus (srdcové arytmie) sú častými nežiaducimi účinkami Guillain-Barrého syndrómu,
 •               bolestiam – až polovica ľudí s Guillain-Barrého syndrómom pociťuje ťažké nervové bolesti,
 •               tráviacim problémom a narušeniu správnej funkcie močového mechúra – Guillain-Barrého syndróm môže viesť k stagnujúcej funkcii čriev a retencii moču,
 • recidíve – až 5% ľudí s Guillain-Barrého syndrómom má skúsenosti s recidívou tohto ochorenia

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!