Cievy

Rozloha a výkon nášho cievneho systému je v pravom slova zmysle unikátnym dielom. Celkovú dĺžku všetkých sieťovo prepojených cievnych ciest krvného a lymfatického obehu môžeme iba odhadovať. Hovorí sa však o milióne kilometrov. Sú cievy so šírkou ako prsta a aj také tenučké, ktoré možno rozpoznať len pod mikroskopom. Neustále dopravujú po obohatení krvi kyslíkom v malom pľúcnom obehu štyri až šesť litrov krvi pomocou srdcovej pumpy stále sa zužujúcimi artériami a na konci kapilárami tenšími ako vlas, ktoré vedú ku každej jednotlivej bunke. Musí sa nimi pretlačiť jednoducho každá krvinka. A keď je konečne priechod ukončený, začína pohyb zasa prostredníctvom žíl, čoraz širších. Ide o veľmi zložitú cestu späť k srdcu a pľúcam, ktorá prebieha takmer bez výraznejšej pomoci srdca, a to navyše smerom nahor. Tento nesmierne komplikovaný systém kanálov, púmp, sacích mechanizmov a prepúšťacích komôr je v skutku geniálny. Ak sú cievy zdravé a krv prúdi správne, pracuj spravidla bezchybne. Pri starnutí dochádza k zvýšeniu nebezpečenstva vzniku ochorení postihujúcich tepny. Ich stena hrubne ukladaním cholesterolu a následné zmnoženie väzivového tkaniva a ukladanie minerálnych látok spôsobuje zníženie pružnosti cievnej steny.

Rizikové faktory

  • Cholesterol – Hoci telo určité množstvo cholesterolu a iných lipidov potrebuje, ich nadbytok zapríčiňuje vážne problémy – tieto tuky sa môžu usadzovať v stenách tepien. Čím vyššia je hladina cholesterolu v krvi, o to pravdepodobnejšie je, že sa vyvinie ochorenie srdca a ciev.
  • Ateroskleróza – Je priamou odozvou na vysokú hladinu cholesterolu v krvi. Ide o stav, keď tuky a iné substancie, ktoré krv prenáša vytvára usadeniny v stenách tepien, tzv. „pláty“. Ak sa usadeniny zväčšujú, prietok krvi niektorými cievami sa zmenšuje, a môže prísť až k ich úplnému uzatvoreniu. Veľký problém nastáva, keď kôrnatejú cievy, ktoré zásobujú krvou srdcový sval – tzv. vencové tepny srdca alebo koronárne tepny. Vtedy hovoríme o ischemickej chorobe srdca, ktorá je najzávažnejšou príčinou srdcových problémov, akými sú záchvaty angíny pektoris a srdcový infarkt.
  • Hypertenzia – Dodržiavanie zdravého životného štýlu a úprava telesnej hmotnosti sú základom pre prípadné zníženie krvného tlaku. Samozrejmosťou je výrazne znížiť príjem soli a alkoholu, ktoré sa podieľajú na jeho zvyšovaní. Pre úspešné zníženie krvného tlaku je bezpodmienečne nutná liečba. Vysoký tlak krvi – artériová hypertenzia môže zapríčiniť vznik aj urýchlenie priebehu aterosklerózy. Stena ciev sa stáva hrubšou, tepny strácajú elasticitu, ich vnútorný priemer sa zužuje a tuhnú. Okrem toho sa v ich stenách usadzujú nánosy tukov.
  • Stres – So stresovými situáciami sa organizmus vyrovnáva okrem iného zrýchlením srdcovej činnosti a zvýšením krvného tlaku. Uvedená reakcia je normálna a telu prirodzená. Problém nastáva vtedy, keď je telo vystavené stresu nepretržite, a tým aj nepretržitému pôsobeniu zvýšeného tlaku krvi.
  • Fajčenie – Alebo sprostredkované inhalovanie veľkého množstva cigaretového dymu niekedy dočasne ovplyvnia činnosť srdca a obehového systému. Nikotín v dyme dočasne zvyšuje tlak krvi, zrýchľuje srdcovú činnosť, ovplyvňuje množstvo krvi prečerpávanej srdcom a prietok krvi cez srdcové artérie. To tiež spôsobuje zúženie tepien v dolných aj horných končatinách. Urýchľuje a podporuje tvorbu krvných zrazenín.
  • Nadváha – Predstavuje veľkú záťaž pre srdcový sval a z dlhodobého hľadiska môžu viesť až k jeho zlyhaniu. Podľa lekárov je cestou k prevencii a odstráneniu obezity doživotná správna výživa. Pomer cukrov, tukov a bielkovín musí byť v strave vyvážený. Prvým krokom k zdravému srdcu a zdravému životnému štýlu je zavedenie nových zdravých stravovacích návykov.

Ochorenia srdca a ciev sa najviac podieľajú na našej úmrtnosti. Často zbytočne zabíjajú viac ľudí ako rakovina, AIDS či tuberkulóza. Pretože sú to problémy často sa prejavujúce až vo vážnych fázach ochorenia a na začiatku sú príznakovo skoro nepostrehnuteľné, sú známe až konečné stavy ako angina pektoris, srdcový infarkt či mozgová mŕtvica.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!