Chudnutie

Ľudia niekedy strácajú značné množstvo svojej telesnej hmotnosti – chudnú. Ide o závažný symptóm, ktorý nesmieme brať na ľahkú váhu. Chorobné chudnutie má hneď niekoľko príčin. Buď je založené na chorobách žalúdka, čriev, pečene alebo pankreasu – dochádza k nedostatočnému zužitkovaniu potravy, alebo postihnutý chudne následkom rakovinového ochorenia, infekčnej choroby či duševnej poruchy. Je síce pravda, že štíhli ľudia vyzerajú pekne a atraktívne, ale prílišná chudosť je naopak chorobná a aj nie veľmi príťažlivá.

• Alkoholizmus

Veľmi rýchlo môžu schudnúť práve tí, ktorí konzumujú nadmerné množstvo alkoholu. V takom prípade sa postihnutý musí okamžite zveriť do rúk odborníkom. V pokročilom štádiu alkoholizmu sa totiž znižujú obranné sily organizmu, hlavne proti infekčným chorobám.

• Mentálna anorexia

Často sa prejavuje u dievčat v puberte a u mladých žien, ktoré prehnane sledujú svoju telesnú hmotnosť a majú skreslený názor o svojej postave. Tá býva zvyčajne prvou prvotnou príčinou cieleného chudnutia. Ide o veľmi nebezpečnú psychickú poruchu, ktorá ak sa nepodchytí včas, hrozí riziko smrti, alebo následkov pretrvávajúcich už počas celého života.

• Infekcia pásomnicou

Pre túto chorobu je charakteristický úbytok na váhe i napriek normálnej chuti do jedla a relatívne primeranej konzumácii potravy. Ďalším sprievodným znakom je únava a žalúdočné ťažkosti. Pásomnica je parazit, ktorý žije a vyživuje sa v črevách postihnutého.

• Ochorenia krvi

V minulosti sa jednalo o veľmi obávané choroby. Dnes sú už natoľko preskúmané, že je tu veľmi veľká možnosť vyliečenia. Chudnutie je často prevádzané silnou únavou a niekedy i drobnými, bodkovanými krvnými podliatinami pod kožou.

• Poruchy funkcie štítnej žľazy

K chorobnému stavu dochádza, keď postihnutá štítna žľaza naraz prejaví zvýšenú činnosť. Jej hormóny majú v organizme taký veľký vplyv na hospodárenie s energiou, že ten potom spotrebuje všetky prirodzené zásoby tuku v tele. Pacient je nervózny, má zrýchlený tep, nadmerne sa potí, a samozrejme chudne.

• Cukrovka

Rýchla strata na váhe môže byť spojená s týmto ochorením. Neklaným prvotným príznakom je nadmerný smäd a časté močenie – až 5 – 6 litrov denne. Pritom dochádza k dennej strate až pol kilogramu cukru, čo zodpovedá až 2000 kalóriám.

• Nádory

Častým jediným zreteľným príznakom býva práve trvalý pocit nasýtenia. Okrem únavy môže byť chudnutie spojené s krátkodobými horúčkovitými stavmi.

• Infekcie

Redukcia hmotnosti môže byť alarmujúcim príznakom v prípade niektorých druhov plazivých infekcii. Na ďalšie, menej nápadné symptómy si postihnutý spomenie až dodatočne až po cielených otázkach lekára.

• Chronický katar priedušnice

Dlhodobo ovplyvňuje celkovú fyzickú a psychickú kondíciu. K tomu sa pridružuje strata hmotnosti, únava a celková nepohoda.

• Žalúdočné ťažkosti, žalúdočné vredy

K redukcii hmotnosti dochádza následkom sprievodného nechutenstva  alebo nedostatočným zužitkovaním potravy v žalúdku či črevách. Pri veľkých bolestiach žalúdka spojených s prijímaných potravy nutne dochádza k redukcii hmotnosti. V akútnej fáze žalúdočných vredov postihnutý často viac alebo menej chudne.

• Psychosomatické ochorenia

Príčinou chudnutia, následnej apatie a pasivity môžu byť akútne depresívne stavy. V takom prípade musí často zasahovať najbližšie okolie, aby primäli postihnutého k návšteve lekára. Pozor na larvovanú (nejasnú, bez obvyklých príznakov) depresiu, ktorá sa prejavuje len telesnými znakmi, predovšetkým chudnutím, podráždenosťou a únavou.

• Kŕč zvierača vrátnika

Je to typické ochorenie dojčiat. Dieťa opakovanie zvracia, pretože dochádza ku kŕčovitým sťahom svalu vrátnika žalúdka.

• Starecká slabomyseľnosť

Postihnutý často stráca záujem o svoje okolie, čo zriedkavo vedie až k nechutenstvu. V tomto prípade je na prvom mieste komunikácia s rodinou – získať zasa záujem o bežný život a predovšetkým o svoje zdravie a psychickú pohodu.

Pozvoľné chudnutie sa často spozoruje až po mesiacoch. Najskôr sa prejaví na našich odevoch, ktoré sú čoraz väčšie, dlhšie a nesedia nám. Potom sa objavia prvé stopy redukcie podkožného tuku v tvári. Pravidelná kontrola hmotnosti je veľmi dôležitá.  Odporúča sa vždy v určitú dennú dobu kontrolovať svoju hmotnosť – najlepšie každé ráno a vždy na rovnakej váhe. Pri úbytku hmotnosti bez jasného dôvodu ihneď navštívte lekára.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!