Ascites- voľná tekutina v brušnej dutine

Ascites znamená nahromadenie tekutiny v brušnej dutine, teda jej výskyt medzi kľučkami tenkého čreva a ďalšími orgánmi. Objem tejto tekutiny môže byť aj 10 a viac litrov, pričom norma je okolo 150 mililitrov.

Nejde o klinicky klasifikované ochorenie, ale skôr príznak, sprievodný jav alebo dôsledok ochorenia srdca, pečene, pankreasu alebo nádorového ochorenia. Vždy teda ide o varovné znamenie, ktorého príčinu treba dôkladne vyšetriť.

 Príznaky a komplikácie:

 • zväčšenie brucha, brucho je napäté, ťažké, problémy z pohybom
 • dušnosť- nahromadenie objemu tekutiny v brušnej dutine vytvára tlak na bránicu. Toto má za následok, že je pre pacienta ťažšie sa nadýchnuť, keďže musí dýchať proti väčšiemu odporu a dýchanie je tak plytké, rýchle a spôsobuje ťažkosti pri zvládaní záťaže
 • dyspepsia- problémy z trávením pri tlaku na žalúdok
 • hernia- „pruh“- ide o častú komplikáciu, vznikajúcu kvôli zvýšenému vnútro brušnému tlaku pôsobením ktorého sa brušné svaly rozostúpia a vzniká hernia
 • prasknutie ascitu- môže byť život ohrozujúcou situáciou. Pri jednorázovom veľkom a rýchlom vypustení tekutiny, ako je to pri prasknutí, dochádza k presunu tekutín z krvných ciev do brušnej dutiny, aby bola zachovaná rovnováha, ktorá vznikala postupným formovaním ascitu. Tento rýchly presun tekutín z ciev môže mať za následok chýbanie tekutiny v obehu a rozvoj hypovolemického šoku. Potrebné je podanie albumínu, krvnej plazmy alebo krvi.
 • spontánna peritonitída- teda zápal pobrušnice vzniká prestupom baktérií z čreva cez jeho oslabenú stenu.
 • pažerákové varixy- ich rozvoj závisí od stupňa priechodnosti obehu pečene. Ide o spojku medzi portálnou žilou a žilami pažeráka. Ak krv nemôže voľne prúdiť cez portálnu žilu, nájde si inú cestu a vznikajú rozšírenia týchto žíl pažeráka. Hrozí až ich prasknutie, ktoré je často smrteľné.

Príčiny:

 • Hromadenie krvi v portálnej žile, ktorá zbiera krv z čriev a sleziny a privádza látky prijaté potravou do pečene. Krv sa pri zvýšení tlaku v portálnej žile hromadí a filtruje sa cez ňu krvná plazma. Tento stav sa nazýva portálna hypertenzia. Môže vznikať v dôsledku viacerých faktorov ako je napríklad cirhóza pečene, kedy poškodené tkanivo pečene bráni odtoku krvi cez portálnu žilu. Ďalšou príčinou je srdcové zlyhávanie pravej polovice srdca, teda tej, ktorá prijíma krv z dutých žíl. Ak srdce dostatočne krv nepumpuje, krv zostáva nahromadená v pečeni a opäť sa pod zvýšeným tlakom filtruje. Inou príčinou môže byť útlak odtoku nádorom, napr. nádory pečene a okolia (pankreas, žlčník, žlčové cesty). Príčinou môže byť aj trombóza portálnej žily.
 • Nádorové ochorenia brušnej dutiny- tieto nádory môžu produkovať tekutinu, napr. rakovina vaječníkov.
 • Zápaly v dutine brušnej- aby bol ascites prítomný v prípade zápalu, musel by zápal byť rozsiahly ako je pri difúznej peritonitíde.
 • Nedostatok bielkovín- hypoalbuminémia- Bielkoviny majú schopnosť udržovať tekutinu v cievach a ak je ich nedostatok, tekutina oveľa ľahšie z cievy uniká. Nízke hladiny bielkovín nachádzame pri podvýžive alebo u strát bielkovín pri ochorení obličkiek.

Diagnostika a terapia:

Okrem ultrazvukového zobrazenia, základnou vyšetrovacou aj liečebnou metódou je punkcia. Pri nej sa napichne brušná dutina a prirodzene sa vypustí tekutina. Vzorky sa potom odosielajú na mikrobiologické a cytologické vyšetrenie. Liečba ďalej spočíva v zistení a riešení príčiny. Na úpravu ascitu sa podávajú okrem toho diuretiká, teda lieky na odvodnenie a úbytok plazmy sa rieši podaním albumínu.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!