Aneuryzma

Počet ľudí, ktorí trpia mozgovou aneuryzmou sa ťažko zisťuje. Odhaduje sa, že to môže byť pokojne každý dvadsiaty z nás. Len malé množstvo ľudí z tejto vzorky o svojom ochorení vie. Pacient sa o ňom väčšinou dozvedá až vtedy, keď je nutné podstúpiť operačný zákrok. Aneuryzma, známa aj pod označením cievna výduť, je závažné ochorenie ciev. Postihuje tepny, teda artérie a aorty. Človek môže s nerozpoznanou aneuryzmou žiť dlhé roky, avšak, jej prasknutie bezprostredne ohrozuje život človeka. Závažnou komplikáciou je prasknutie (ruptúra) oslabenej vydutej cievnej steny, ktoré nasleduje náhle zhoršenie zdravotného stavu. Preto sa aj aneuryzma označuje ako tichý zabijak. Vo väčšine prípadov postihuje najmä starších mužov nad 50 rokov. Pri výdutiach mozgových ciev sú to aj mladí ľudia, a práve naopak, poväčšine ženy.

PRÍČINY

Aneuryzmy vznikajú poväčšine v miestach kde sa cievy ohýbajú a vetvia, čiže rozdeľujú. V danej oblasti je cieva pod najväčším hemodynamickým zaťažením. V prípade mozgových výdutí sa podieľa aj nižšia elasticita, menšia vrstva svaloviny a predpoklad vrodených predispozícií cievnej steny. Medzi hlavné príčiny vzniku cievnych výdutí a rizikové faktory sa zaraďujú:

 • ateroskleróza
 • zápal cievy
 • infekčné ochorenia, ako je napríklad syfilis, salmonelová arteritída, TBC, mykotická infekcia
 • poškodenie cievy zvonka, jej nahlodanie nádorom, peptickým vredom
 • úraz a poranenie cievy, napríklad pri operácii, po vpichu ihlou, pri katetrizačnom vyšetrení
 • vrodená menejcennosť cievnej steny
 • genetické a dedičné vplyvy 
 • znížené množstvo kolagénu, elastínu
 • hypertenzia, ako príčina komplikácie, čiže ruptúry výdute
 • fajčenie
 • alkohol
 • vyšší vek nad 50 rokov
 • celkovo nesprávny životný štýl

Pri zistení aneuryzmy v mozgu lekár posudzuje viacero faktorov – vek, veľkosť a tvar výdute, jej umiestnenie, celkový zdravotný stav pacienta a riziko prasknutia. Keďže operácia mozgu predstavuje určité riziko, pristupuje sa k nemu len v nevyhnutnom prípade. Ak pacient fajčí a nemá vhodnú životosprávu či dostatok fyzickej aktivity, je potrebné tieto faktory upraviť. Keď aneuryzma mozgu praskne, je život ohrozujúca. Asi traja z piatich ľudí so subarachnoidálnou hemorágiou (krvácanie z pretrhnutej cievy) zomrú v priebehu dvoch týždňov a ďalšej polovici z tých, ktorí prežijú, hrozí trvalé poškodenie mozgu.

PRÍZNAKY

Medzi najčastejšie príznaky patrí náhla bolesť hlavy, charakteristická svojou extrémnosťou a tlakovosťou, stuhnutý krk, malátnosť, zvracanie a bolesť očí pri pozeraní do svetla. Okrem toho sa nezvykne prejaviť žiadnym ďalším symptómom.

DIAGNOSTIKA

Prebieha na základe anamnézy a klinického obrazu. Nakoľko aneuryzma menšieho rozsahu môže mať bezpríznakový, asymptomatický priebeh, dochádza k jej odhaleniu náhodne. Napríklad pri preventívnej prehliadke alebo ako vedľajší nález iného ochorenia.

Pri diagnostike aneuryzmy sa využívajú zobrazovacie metódy ako je RTG, USG (SONO), ale aj CT a MRI. Angiografia má svoje obmedzenia v stanovení celkového rozsahu a využíva sa menej často. K mykotyckému typu sa dopĺňa aj hemokultivácia, čiže odber krvi.

LIEČBA

V prípade prasknutej aneuryzmy je potrebný chirurgický zákrok. Ak nejde o prasknutú aneuryzmu, lekár posudzuje viacero faktorov – vek pacienta, veľkosť a tvar aneuryzmy, jej umiestnenie, celkový zdravotný stav postihnutého, riziko prasknutia aneuryzmy a ďalšie. Chirurgické riešenie pri neprasknutej aneuryzme má svoje riziká, preto sa vopred zvažuje jeho nevyhnutnosť. Pri bolestiach hlavy alebo očí spôsobených mozgovými aneuryzmami sa používajú bežne dostupné lieky proti bolesti. Základné pravidlo pre zmiernenie príznakov aneuryzmy je odbúranie fajčenia, zlepšenie zdravotného stavu (úprava krvného tlaku, cholesterolu, pravidelné cvičenie, zdravé stravovanie). Pomáha aj odbúranie kofeínu, ktorý spôsobuje rýchle zvýšenie krvného tlaku.

Zdravý životný štýl a vo vyššom veku aj pravidelné lekárske prehliadky sú najlepšou prevenciou srdcovo-cievnych ochorení. Veľmi dôležitý je dostatočný príjem vitamínu B a množstvo tukov v strave by nemal presahovať 25% z celkového príjmu kalórií. V prípade tukov by malo ísť o nenasýtené tuky, ako napr. olivový olej, avokádo, orechy. Príjem solí by nemal presahovať 3000 mg na deň. Do jedálnička je dobré zaradiť veľa čerstvej zeleniny, strukoviny a z kalorickejších potravín celozrnné výrobky či hnedú ryžu. Je dobré redukovať príjem červeného mäsa a uprednostniť chudé mäso ako  morčacie a kuracie. Čo sa liečby týka, ak už raz aneuryzma praskne, je len veľmi malá šanca na záchranu, resp. na návrat do normálneho života. V prípade tohto ochorenia je kľúčová včasná diagnostika.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!