Aneuryzma brušnej aorty

Aneuryzma (chorobné rozšírenie časti tepny s rizikom prasknutia) brušnej aorty je zväčšený priestor v dolnej časti aorty, tepny odvádzajúcej krv zo srdca do celého organizmu. Vzhľadom k tomu, že je aorta hlavným dodávateľom krvi v tele, prasknutie aneuryzmy brušnej aorty môže spôsobiť život ohrozujúce krvácanie.

Aneuryzma brušnej aorty často rastie pomaly a väčšinou bez príznakov, čo je potom ťažké odhaliť. Niektoré aneuryzmy ani prasknúť nemusia, naopak iné môžu rásť rýchlejšie s možným rizikom prasknutia. Predvídanie ako rýchlo sa môže aneuryzma zväčšiť je náročné.

Pri zväčšenej aneuryzme brušnej aorty si môžu niektorí ľudia všimnúť:

 • pulzujúci pocit v blízkosti pupka
 • hlboká, konštantná bolesť v oblasti brucha alebo na bočnej strane brucha
 • bolesti chrbta

Kedy navštíviť lekára

Mali by ste navštíviť svojho lekára, ak máte niektorý z vyššie uvedených príznakov. Každý človek vo veku od 65 rokov, ktorý má rizikové faktory pre rozvoj aneuryzmy brušnej aorty, ako je napríklad fajčenie alebo rodinná anamnéza aneuryzmy brušnej aorty, by mal zvážiť pravidelné vyšetrenie. Ak si myslíte, že môžete mať aneuryzmu brušnej aorty alebo sa obávate v dôsledku silnej rodinnej anamnézy, dohodnite sa so svojim lekárom na vyšetrení. V prípade, že sa aneuryzma objaví skoro, Vaša liečba môže byť jednoduchšia a efektívnejšia.

Rizikové faktory

Medzi rizikové faktory aneuryzmy brušnej aorty patria:

 • vek – aneuryzma brušnej aorty sa vyskytuje najčastejšie u ľudí vo veku 65 rokov a starších
 • fajčenie je pre rozvoj aneuryzmy brušnej aorty významným rizikovým faktorom
 • ateroskleróza – nahromadenie tuku a iných látok, ktoré môžu poškodiť výstelku ciev, zvyšuje riziko aneuryzmy brušnej aorty
 • pohlavie – u mužov sa rozvíja aneuryzma brušnej aorty oveľa častejšie než u žien
 • rodinná anamnéza – ľudia, ktorí majú v rodinnej anamnéze aneuryzmu brušnej aorty sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu aneuryzmy aj v mladšom veku a sú vystavení vyššiemu riziku prasknutia.

Komplikácie

Trhliny na stene aorty sú hlavnými komplikáciami aneuryzmy brušnej aorty. Prasknutie môže viesť k život ohrozujúcemu vnútornému krvácaniu. Všeobecne platí, že čím väčšia je aneuryzma, tým je väčšie riziko prasknutia.

Medzi príznaky, že Vaša aorta praskla patria:

 • náhle, intenzívne a trvalé bolesti brucha alebo chrbta
 • bolesť, ktorá vyžaruje do chrbta, či nôh
 • zvýšenie potenie
 • pocit lepkavosti
 • závrate
 • nevoľnosť, zvracanie
 • nízky krvný tlak
 • zrýchlený pulz
 • strata vedomia
 • dýchavičnosť

Ďalšie komplikácie aneuryzmy aorty je riziko tvorby krvných zrazenín. Malé krvné zrazeniny sa môžu vyvinúť v oblasti aneuryzmy aorty. Ak sa krvná zrazenina odlomí od vnútornej steny aorty a blokuje cievy na iných miestach v tele, môže spôsobiť bolesť alebo zablokovať prietok krvi do nôh, prstov, obličiek alebo brušných orgánov.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!