Akútny a chronický zápal žlčníka- cholecystitída

Žlčník je nepárový orgán brušnej dutiny, ktorý sa nachádza pod pečeňou pod pravým rebrovým oblúkom. Funkcia žlčníka spočíva v uskladňovaní žlče, ktorá sa tvorí v pečeni. Pri trávení potravy sa žlč zo žlčníka dostáva spolu s tráviacimi enzýmami z pankreasu spoločným vývodom do úvodnej časti tenkého čreva, kde pomáha tráviť tuky.

Príčiny

Najčastejšou príčinou zápalu je upchanie vývodu pre žlč žlčovým kameňom. Žlč nemôže prirodzene opúšťať žlčník, dochádza v ňom k zvýšeniu tlaku a to spôsobuje bolesť. Zápalová reakcia vzniká chemickým (žlčové kyseliny) alebo mechanickým (kameň) podráždením steny žlčníka.

Akútna cholecystitída

90% prípadov vzniká v dôsledku kameňov. Zápal je spočiatku bez bakteriálnej infekcie, neskôr môže dôjsť k infekcii. V 10% ide o cholecystitídu bez prítomnosti kameňa. Oveľa častejšie sa vyskytuje u závažne chorých a u ľudí na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Chronická cholecystitída

Takmer vždy sa vyskytuje v dôsledku kameňov pri ich častom a opakovanom výskyte. Môže byť bezpríznaková alebo ako akútna.

Rizikové faktory

  • ženské pohlavie
  • obezita, diabetes mellitus, rapídna strata váhy

Príznaky

  • akútna bolesť, tzv. biliárna kolika v pravej hornej časti brucha, bolesť sa objavuje po mastných jedlách
  • nevoľnosť, vracanie
  • horúčka, nechutenstvo
  • mierna žltačka
  • pri chronickom zápale sú príznaky miernejšie, miznúce a znovu sa opakujúce

Komplikácie

  • peritonitída
  • prasknutie žlčníka
  • gangréna (odumretie)

Diagnostika

Diagnostika spočíva vo vyšetrení brucha lekárom, krvných testov a zobrazovacích metód. Významná je ultrasonografia, na ktorej možno zobraziť zmeny na žlčníku a aj kamene.

 Liečba a starostlivosť

Úplná liečba je cholecystektómia, teda chirurgické odstránenie žlčníka, ktoré sa dnes už zvyčajne robí laparoskopicky. Pri tomto postupe je menšia rana a rýchlejšie hojenie, ale výber metódy závisí od zdravotného stavu pacienta. Preventívne sa podávajú antibiotiká a lieky proti bolesti. Dôležitý je pokoj, oddych a vyhýbanie sa mastným jedlám, teda diéta.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!