Frigidita

Dočasné zníženie záujmu o sex nie je zriedkavým javom – v určitej fáze života (napríklad v prvých mesiacoch po pôrode) s ním malo skúsenosť približne 30 % opýtaných žien. Problémom sa stáva vtedy, keď trvá príliš dlho a bráni naplneným potrebám partnera. Minimálne prechodne sa tieto problémy objavujú v azda každom partnerskom vzťahu. V minulosti boli pojmy […]

Read More…