Základné informácie o právach a povinnostiach pri vykonávaní opatrovateľskej činnosti ako zamestnanec v pracovnom pomere, alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba na základe živnostenského oprávnenia.

  V tom príspevku nájdete v prehľadnej forme základné informácie o právach a povinnostiach osôb poskytujúcich opatrovateľské služby na území Rakúskej republiky. Práva a povinnosti  opatrovateľov  sú zakotvené vo viacerých zákonoch. Sú to: Živnostenský zákon – Gewerbeordnung 1994 – GewO, Zákon o domácej opatere – Hausbetreuungsgesetz – HbeG, Zákon o pomocných silách a zamestnancoch v domácnostiach – Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz (HGHAG), Zákon o […]

Read More…