Toxické prvky

Sú také, ktoré majú vo svojej čistej, teda elementárnej podobe či vo forme svojich zlúčenín toxické účinky na ľudský organizmus. V súvislosti  s toxicitou treba poznamenať, že každý minerálny prvok, aj esenciálny, môže byť pre organizmus škodlivý, keď ho prijímame v neprimeraných množstvách. Toxické prvky patria v zmysle Potravinového kódexu Slovenskej republiky do kategórie kontaminantov v potravinách. Do potravín sa […]

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!